Mokymosi veiklos samprata skaitmeninėje plotmėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi veiklos samprata skaitmeninėje plotmėje
Alternative Title:
Understanding of learning activities in the digital context
In the Journal:
Pedagogika . 2011, 102, p. 94-102
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ugdymas; Ugdymo procesas; Mokymosi veikla; Mokymosi objektai; Elektroninis mokymas(sis)
EN
Education; Learning process; Learning activities; Learning object; E-learning
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama mokymosi veiklos, kaip ugdymo proceso koncepto, samprata ir jos formavimosi ypatumai. Pateikiami įvairūs požiūriai į mokymosi veiklos sampratą, išryškinami pagrindiniai aspektai. Mokymosi veikla nagrinėjama tradicinės pedagogikos, šiuolaikinių informacinių technologijų, skaitmeninio raštingumo, elektroninio mokymo kontekste. Parodomi glaudūs mokymosi veiklos ryšiai su skaitmeniniu ugdymo turiniu, mokymosi objektais, virtualiomis mokymosi aplinkomis. Pateikiamas hipotetinis mokymosi veiklos sampratos modelis, apimantis tris lygmenis: mokymosi veikla kaip mokymo proceso komponentų (mokymo turinio, mokymo metodų, aplinkų, dalyvių) darinys, mokymosi veikla kaip organizacinis procesas ir mokymosi veikla kaip kompetencijų ugdymas. Mokymosi veiklų tyrimas dėl plataus šios sąvokos vartojimo spektro aktualus daugeliui mokslinių disciplinų. Remiantis nagrinėtais tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių mokslininkų darbais (vadovėliais, straipsniais, mokslinių projektų ataskaitomis), pastebėta, kad ši tema yra kelerių pastarųjų metų tyrimo objektas. [Iš leidinio]

ENThe paper reveals the understanding of learning activities as a concept of the education process and the peculiarities of its formation. Different view points to the conception of learning activities are presented and the main aspects are highlighted. It is connected with IT, digital literacy, electronic learning, and its close relations with digital training contents, learning objects and the virtual learning environments are shown. A hypothetic model of the learning activities conception is presented that embraces three levels: the learning activity as a formation of the learning components (learning objects, teaching methods, environments and participants), the learning activity as organisational process and the learning activity as training of competencies. The learning activity in the context of digital literacy has been considered more in detail and its importance in the up to date knowledge society has been discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-0340, 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39562
Updated:
2018-12-17 13:12:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: