Mokytojų pašaukimo vaidmuo efektyvinant švietimo sistemą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų pašaukimo vaidmuo efektyvinant švietimo sistemą
Alternative Title:
Role of the teacher`s vocation in the efficiency building of an education system
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2020, t. 45, p. 145-159
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos biografinių aplinkybių nulemtos patirtys, paskatinusios individus rinktis pedagogo profesiją vykdant savo pašaukimą. Remiantis žmonių biografijomis, galima teigti, kad daugelis žmogaus gyvenimo etapų, žvelgiant į juos kaip į visumą, pateikia prasmingą kontekstą, galintį padėti suprasti pašaukimo fenomeną ir atskleisti jo sąsajas su profesijos kompetencijų ugdymu savaiminiu mokymusi. Straipsnio tikslas – atskleisti asmens išgyvenamą pašaukimą tapti mokytoju kaip sąlygą, viena vertus, vedančią į pedagogo ugdymosi procesą savaiminiu mokymusi, kita vertus, efektyvinančią švietimo sistemą. Kokybinio tyrimo duomenų analizė ir rezultatai remiasi abdukcinės teorijos konstravimo tyrimo logika pagal Peirce ir grindžiamosios teorijos metodologija pagal Strauss ir Corbin. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesinis pašaukimas; Švietimo sistemos efektyvumas; Savaiminis mokymasis; Profesijos kompetencijų ugdymasis; Professional vocation; Efficiency of the education system; Informal learning; Self-development of professional competencies.

ENThe article analyzes the experiences determined by biographical circumstances that encourage individuals to choose the profession of a teacher in the pursuit of their vocation. Based on people’s biographies, it can be argued that many separate stages of human life, viewed as a whole, provide a meaningful context that can help understand the phenomenon of vocation and reveal its links to the development of professional competencies and to the efficiency of the educational system. The research usually explains the efficiency of an educational organization through pedagogical, managerial, economic and institutional aspects and defines it by qualitative characteristics that are related to the acquisition of knowledge, skills, results achieved by children, efficient use of resources, and the improvement of the teaching process. The aim of the article is to reveal a person’s vocation to become a teacher as a condition, on the one hand, leading to the pedagogical educational process through informal learning, and, on the other hand, making the educational system more efficient.The analysis and results of the qualitative research data are based on the abductive theory construction according to Peirce and the methodology of the Grounding Theory according to Strauss / Corbin. The research revealed that the choice of pedagogical profession and the perception of vocation are evoked by biographical circumstances. The pedagogical potential noticed and mentioned by the close people as well as the preferences for certain activities from childhood and the perception of one’s needs become a basis for the further development of existing competences. Thus, when a competent educator who experiences strong dedication to an educator’s profession gives lessons in an educational institution, the effective and purposeful activity of the educator interacts with the efficiency building of the education system. [From the publication]

DOI:
10.15388/ActPaed.45.9
ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92440
Updated:
2021-03-12 18:03:21
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: