Agresija kaip specifinė vaiko elgesio forma: teorinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agresija kaip specifinė vaiko elgesio forma: teorinis aspektas
Alternative Title:
Aggresion as a specific form of a child's behavior: theoretical aspect
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 64-69
Keywords:
LT
agresija; agresijos veiksniai; agresyvus elgesys.
EN
aggression; factors of aggression; aggressive behavior.
Summary / Abstract:

LTNors tiek lietuvių, tiek užsienio šalių autorių formuluotuose agresijos apibrėžimuose atskirų mokslo šakų (etikos, pedagogikos, psichologijos) atstovai pabrėžia vienai ar kitai mokslo sričiai būdingus aspektus, tačiau visose sampratose ryškus vienas bendrumas, kuriuo akcentuojamas asmens polinkis neadekvačiai elgtis nusistovėjusių dorovės normų atžvilgiu ir tokiu būdu kenkti pasirinktam subjektui, kartais - objektui. Kadangi mokslinėje literatūroje agresyvaus elgesio klasifikacijos pagrindai nevienodi, galima išskirti nuo trijų iki penkių aptariamojo elgesio rūšių - pagal kryptingumą (objektą), priežastingumą, tikslingumą, veiksmų pasireiškimo pobūdį, formą. Praktiniame darbe parankiausia agresyvų elgesį vertinti pagal individo poziciją konfliktinėse situacijose, nes jau pačios sąvokos - gynybinė, griaunamoji arba destrukcinė ir demonstracinė - charakterizuoja vaiko elgesio priežastingumą, o tai labai svarbu ugdomojoje veikloje. Mokslinėje literatūroje dažniausiai aprašomos keturios agresyvaus elgesio ištakos: paveldimumas, biologiniai faktoriai, somatiniai susirgimai, socialinės aplinkos (šeimos, bendraamžių, masinės informacijos priemonių) poveikis. Pedagogas, bendraudamas su ugdytiniais, gali pamažu keisti tik vaiko reakciją į socialinės aplinkos faktorius, kiti - paveldimumo, biologiniai, somatinių susirgimų - lieka už auklėtojo / mokytojo galimybių ribų. [Iš leidinio]

ENIn a present-day society there are quite many children of specific behaviour, whose psychical and social development contravenes the accepted standards. Some children of problematic behaviour are attributed to the group of the aggressive (they quickly show temper, are out of self-control, gruff, angry, prone to fight and harm others). Research data of scientists and social pedagogues show social obstinacy of aggressive behaviour problem. Aim: to study the concepts of the aggressiveness that are formulated in different ways by scientists, the variety of the classification of aggressive behaviour, its reasons and factors. While applying theoretical analysis of scientific sources it turned out that: 1) both, Lithuanian and foreign authors, retain the conception essence of the formulized definitions of aggression, however, the representatives of separate sciences (ethics, pedagogy, psychology) emphasize characteristic aspects for one or another study; 2) Aggression manifestations are grouped not on the same basis, i.e. according to the subject, causality, behaviour of the individual in conflict situations, order of action display; 3) in non-fiction the most commonly described 4 sources of aggressive behaviour are as following: heredity, biological factors, somatic illnesses, influence of a social environment (family, contemporary, means of mass media). [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18670
Updated:
2018-12-17 12:18:14
Metrics:
Views: 84    Downloads: 39
Export: