Olimpinio ugdymo įtaka paauglių dorovinių vertybių raiškai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Olimpinio ugdymo įtaka paauglių dorovinių vertybių raiškai
Alternative Title:
Impact of Olympic education on the development of adolescents moral
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 1 (62), p. 121-133
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos dorovinių vertybių ugdymo ištakos sportinėje veikloje. Moksliniu teoriniu aspektu analizuojami dorovinių vertybių sampratos aspektai. Sportinė veikla yra vienas reikšmingiausių veiksnių, teigiamai veikiančių besiformuojančią paauglių vertybių sistemą, asmens savybes ir kt. Todėl svarbu ieškoti būdų, kaip efektyviau ugdyti paauglių dorovines vertybes per sportą. Tai paskatino ištirti paauglių (12-13 metų) dorovinių vertybių raiškos ypatumus olimpiniu ugdymu. Straipsnyje aptariami keturiose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose atlikto empirinio tyrimo rezultatai, rodantys, kokia paauglių dorovinių vertybių raiška ir kaita, taikant olimpinį ugdymą. Kognityviojo komponento lygmens tyrimo duomenys atskleidė, kaip paaugliai reikšmingai ar nereikšmingai pripažįsta dorovines vertybes, kaip suvokia jų esmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dorovinės vertybės; Olimpinis ugdymas; Paaugliai; Raiška; Adolescents; Moral values; Olympic education; The expression.

ENArticle discusses the origins of the development of moral values in sports activities. It presents the analysis of theoretical aspects of the concept of moral values. Sporting activities are one of the most significant factors having a positive influence on the emerging value system of adolescents, the formation of their individual character and others. This encourages the search for ways to better develop teenagers’ moral values in sport. This lead to the study of adolescents’ (12-13 years) expression of moral values in Olympic education. The article presents the results of the empirical study carried out in four schools of secondary education in Lithuania, which revealed the expression and change of adolescents’ moral values through Olympic education. The results of the research into the cognitive component of values showed adolescents’ acknowledgement of the importance and the perception of the essence of moral values. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47210
Updated:
2018-12-17 13:34:05
Metrics:
Views: 49    Downloads: 21
Export: