Veiksminga mentorystė: slaugos studijų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksminga mentorystė: slaugos studijų atvejis
Alternative Title:
Effective mentoring: case of nursing studies
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 1 (66), p. 29-47
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomu tyrimu siekiama apibūdinti veiksmingą mentorystę slaugos studijų kontekste. Šiam tikslui pasiekti pasirinktas modifikuotas koncepto raidos analizės metodas, apimantis teorinę ir empirinę koncepto analizes. Empiriniam tyrimui atlikti taikytas grupinės diskusijos metodas. Duomenims surinkti buvo sudarytos trys diskusijų grupės, kuriose dalyvavo 7 slaugos dėstytojai ir 18 slaugos studentų. Duomenų analizei taikytas kokybinės turinio analizės metodas. Tyrimu atskleidžiama veiksmingos mentorystės samprata slaugos studijų kontekste. Atlikta veiksmingos mentorystės koncepto analizė leidžia teigti, kad veiksminga slaugos studentų mentorystė yra kompleksinė, nes apima individualių poreikių ir mokymo programos tikslų integraciją, akcentuoja santykių, mentoriaus pedagoginių žinių, asmeninių savybių, savimotyvacijos, profesinių gebėjimų svarbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiksminga mentorystė; Mentorius; Slaugos studijos; Praktinis mokymas; Effective mentoring; Mentor; Studies of nursing; Practical training.

ENThe goal of the research presented in this paper – to characterize effective mentoring in the context of nursing studies. Modified evolutionary concept analysis method, that includes theoretical and empirical analysis of the concept, was used to achieve this goal. The group discussion method was employed to conduct the empirical research. Three groups of discussion composed from the 7 members of nursing faculty and 18 nursing students were created to collect data. The research has revealed concept of the effective mentoring in the context of nursing studies. The performed concept analysis lets state that the effective mentoring of nursing student is a complex process, because it includes integration of individual needs and curriculum objectives, highlights importance of relationship, mentor’s pedagogical knowledge, personal qualities, self-motivation, professional competencies. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v66i1.777
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62252
Updated:
2019-02-17 23:31:17
Metrics:
Views: 59    Downloads: 7
Export: