Factors promoting socialization of adolescents

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors promoting socialization of adolescents
Alternative Title:
Paauglių socializaciją skatinantys veiksniai
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 116, p. 112-123
Keywords:
LT
Paauglys; Socializacija; Šeima; Neformali veikla mokykloje.
EN
Adolescent; Socialization; Family; Non-formal school activity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas probleminis klausimas, kur link krypsta paauglių socializacijos procesas, kokių veiksnių kaita šeimoje ir mokykloje yra ryškiausia. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir aptarti kai kurių veiksnių kaitą šeimoje ir mokykloje vykstant socializacijos procesui. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir empirinių tyrimų lyginamoji analizė, anketinė apklausa, stebėjimas, pokalbis, statistinė analizė. Tyrime atsitiktinės atrankos būdu apklausti 984 mokiniai. Mokslinis tyrimas vykdytas nuo 1972–1973 m.m., kas penkeri metai iki 1998–1999 m.m. ir pakartotas 2008–2009 m.m., aiškinantis nagrinėjamų problemų sociopedagoginę kaitą. Atskleista, kad atliekamas ilgalaikis tyrimas kaskart atspindi vis kitas socialines, ekonomines, edukacines, demografines bei psichologines problemas. Ryškiausios šeimos pokyčių tendencijos yra: šeimos struktūros kaita, santykių susvetimėjimas, vaikų saugumo silpnėjimas, knygų skaitymo pakeitimas kompiuteriu ir kt. Tyrimas atskleidė santykių susvetimėjimo tendencijas klasėse, mokyklose: apie 50 proc. tirtų paauglių formaliose bendruomenėse jaučiasi nesaugūs, neturi sąlygų bendrauti, rasti pripažinimą, save realizuoti ir kt. Vis skurdesnė darosi juridiškai įteisinta neformali veikla ir aktyviai platėja veiklos kryptys, dažnai peraugančios ir į visuomenei pavojingą veiklą (vagystes, chuliganizmą, narkotikų vartojimą, azartinius žaidimus ir kt. Išryškėjo būtinumas mokyti paauglius atsirinkti virtualios aplinkos pasiūlymus, juos analizuoti, apie juos kalbėtis, subtiliai kontroliuoti ir kt.

ENThe article raises an issue of the direction that the socialisation process of teenagers is taking, and which is the most prominent change in factors in family and school settings. The purpose of the research is to determine and discuss the change in certain factors in the settings of family and school during the process of socialisation. The methods of research include a comparative analysis of scientific literature and empirical research, questionnaire survey, observation, conversation, and statistical analysis. 984 pupils have been chosen for the research through random sampling. This research was begun in SY 1972-73, carried out every five years until SY 1998-99, and repeated during SY 2008-09 while analyzing the socio-pedagogical change in the problems addressed. It was revealed that the long-term research revealed new social, economic, educational, demographic and psychological problems each time. The most prominent tendencies in changes within families include the change in family structure, alienation of relationships, decrease in child security, book-reading being changed to computer usage, etc. The research also revealed the alienation tendencies in schools: around 50 percent of teenagers observed feel unsafe in formal environments and have trouble communicating, getting acknowledgment, engaging in self-realisation activities, etc. The variety of legally recognised non-formal activities is becoming scarce, and there has been a significant increase in criminal activity (theft, hooliganism, drug consumption, gambling, etc.). There is an immediate need to educate the youth on the choices within the virtual reality, and how analyse, discuss, and subtly control them.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55094
Updated:
2019-01-22 19:17:46
Metrics:
Views: 68
Export: