Socialinio darbuotojo kompetencijų sampratų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Socialinio darbuotojo kompetencijų sampratų analizė
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2010, Nr. 11 (22), p. 55-64, 146-155 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Gebėjimai; Kompetencija; Kompetencijos samprata; Kompetencijos struktūra; Socialinis darbuotojas; Sudedamosios dalys; Vertybės; Įgūdžiai; Žinios.
EN
Ability; Competence; Conception of competence; Integral parts; Knowledge; Skills; Social worker; Structure of competence; Values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atskleisti skirtingų mokslininkų pateikiamas kompetencijos sampratas ir nusakyti socialinio darbuotojo esmines kompetencijas. Autoriai skirtingai apibūdina kompetencijos sampratą. Dauguma vadovaujasi panašiais kriterijais, pagal kuriuos jie įvertina kompetencijos turinį. Išskiriami ryškūs aspektai – žinių ir gebėjimų turėjimas, vadovavimasis tam tikromis vertybinėmis nuostatomis. Kompetencija įvardijama kaip veikla, kurią asmuo moka ir geba atlikti. Kompetenciją sudaro šios pagrindinės sudėtinės dalys: žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir vertybės. Žinios ir įgūdžiai – pagrindiniai veiksniai, padedantys pasiekti gerų darbo rezultatų ir kompetentingai atlikti savo darbą. Socialiniam darbuotojui neužtenka turėti įgūdžių, susijusių su motorika, sensomotorika ir t. t., bet taip pat reikalingi įgūdžiai, kurie susiję su socialine šalies situacija. Vertybės – socialinio darbuotojo nuostatos ir požiūris į klientą. Socialinis darbuotojas turi vadovautis darbo etikos kodeksu, kuriame pabrėžiamos tokios vertybės kaip artimo meilė, kantrumas, susivaldymas, teisingumas, išmintis, darbštumas, tikėjimas ir viltis. Taip randamas bendrumas su klientu ir tarpusavio supratimas siekiant geresnių rezultatų. Strateginė profesionalumo kompetencija – svarbiausias profesinio ugdymo tikslas. Socialinę žmogaus kompetenciją lemia jo vertybių sistema, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su įvairaus lygio socialinės aplinkos subjektais, meistriškumas sprendžiant įvairias konfliktines situacijas ir gebėjimas jų išvengti.

ENThis article makes a review of the notion of competence, its conception, classification, links with other notions following works by M. Davies (2000), V. Kučinskas, R. Kučinskienė (2000), R. Adamonienė and others (2001), L. C. Johnson (2003), V. Ivanauskienė, L. Varžinskienė (2003, 2004), B . Švedaitė (2004), R. Laužackas (2005), B.Miniotienė, I. Žindžiuvienė (2006), M. Andrašiūnienė (2007), L. Jovaiša (2007), V. Vaicekauskienė (2007), E . Martišauskienė (2008), D. Vyšniauskienė, R. Minkutė (2008). It also highlights the integral parts o f social worker's competences. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25471
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 211    Downloads: 88
Export: