IX–X klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus lemiančios edukacinės aplinkos mokymo(si) proceso ir socialinių-psichologinių sąlygų charakteristikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
IX–X klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus lemiančios edukacinės aplinkos mokymo(si) proceso ir socialinių-psichologinių sąlygų charakteristikos
Alternative Title:
Mathematics learning outcomes of IX–X grades students are associated with the characteristics of educational environment
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 114, p. 85-95
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukacinė aplinka; IX–X klasių mokiniai; Matematika; Mokymosi pasiekimai; Mokymo(si) proceso charakteristikos; Socialinės-psichologinės sąlygos; Educational environment; Students of IX–X grades; Mathematics; Learning outcomes; Characteristics of the teaching and learning process; Social-psychological conditions.
Keywords:
LT
Matematika; Mokiniai /School students; Socialinės-psichologinės sąlygos; Ugdymas / Education.
EN
Characteristics of the teaching and learning process; Learning outcomes; Mathematics; Social-psychological conditions; Students of IX–X grades.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, atliktas siekiant išryškinti edukacinės aplinkos mokymo(si) proceso ir socialinių-psichologinių sąlygų charakteristikas, susijusias su aukštesniais IX-X klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimais. Tyrimo metu gauti duomenys leido nustatyti, su kokiais mokytojo taikomais mokymo(si) metodais ir būdais susiję matematikos mokymosi rezultatai ir kaip juos lemia matematikos mokytojų bendravimo su mokiniais pobūdis. Aukštesni mokinių matematikos mokymosi rezultatai susiję su tokiomis edukacinės aplinkos mokymo(si) proceso charakteristikomis: IX klasėje – klasės draugo arba suolo kaimyno darbo patikrinimas ir vertinimas, klasės arba namų darbų pasitikrinimas kelių mokinių grupėje, darbas kompiuteriu namie atliekant matematikos užduotis; X klasėje – matematikos istorijos elementų pateikimas. Aukštesni matematikos mokymosi rezultatai IX klasėje susiję su mokytojo dėmesiu mokinių interesams ir jų savijautai klasėje, išklausymu iki galo, kai jie atsakinėja, teikiama pagalba, kai mokiniai jos prašo, tikėjimu mokinių geranoriškumu ir gerumu, maloniu bendravimu su mokiniais, mokinių skatinimu būti pareigingiems; X klasėje svarbus mokytojo dėmesys mokinių gerovei ir interesams. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThis paper presents a study carried out for the purpose to highlight the characteristics of social-psychological conditions of educational environment associated with higher math learning outcomes of the IX–Xth form students. The study obtained data allowed to determine teachers’ teaching and learning methods and techniques are related with mathematics learning outcomes, and how they are determined by the nature of mathematics teachers’ communication with students. Higher mathematics learning outcomes are associated with such teachers’ teaching and learning methods and techniques: in the IXth grade – the checking and assessing of classmates’ work, check oneself class work or home work in the group of students, working with a computer at home; in the Xth grade-presentation of elements of the mathematics history. Higher mathematics learning out comes in grade IXth are related with teachers’ attention to student’s interests and emotions in the classroom, with listening to the end, when they are answering, the teachers’ assistance when the students requested it, believing in benevolence and kindness of students, pleas ant interaction with the students, the promotion of students to be dutiful; in the grade X-teachers’ attention to student well-being and interests. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2014.007
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54950
Updated:
2019-01-20 08:40:15
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: