Universiteto dėstytojo inovacinės veiklos turinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto dėstytojo inovacinės veiklos turinys
Alternative Title:
Content of a university teacher's innovative activity: theoretical and empirical insights
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. Priedas. 2010, Nr. 1 (26), p. 69-76
Keywords:
LT
Dėstytojo inovacinis aktyvumas; Dėstytojo inovatyvi veikla; Inovacijos; Studijų programos tobulinimas; Studijų programų tobulinimas.
EN
Improvement of study programmes; Innovations; Teacher's innovative activity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiama dėstytojo inovacinės veiklos samprata bei dėstytojo inovacinės veiklos turinio specifika, atskleidžiama dėstytojo inovacinės veiklos turinio raiška tobulinant studijų programas. Siekiant atskleisti dėstytojo inovacinės veiklos sąsajas su studijų programos tobulinimu, atlikta dviejų universitetų studijų programų analizė: X universiteto Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa, ir Y universiteto Pradinio ugdymo studijų programa, jų savianalizės ir ekspertų vertinimo išvados. Šioms programos buvo vykdyta SKVC išorinė akreditacija. Dokumentai buvo analizuojami naudojant aprašomąją turinio analizę. Atlikta analizė atskleidė dėstytojo inovacinės veiklos turinio raišką konkrečių studijų programų tobulinimo kontekste. Universiteto dėstytojo inovacinė veikla traktuojama kaip tikslingas, struktūruotas dėstytojo veikimas, jo arba jam iškeltiems tikslams pasiekti, pasirenkant tam tikrus inovatyvius veikimo būdus ir priemones, darbo metodus, formas. Dėstytojo inovacinė veikla gali būti traktuojama kaip procesas ir kaip turinys. Studijų programų tobulinimo kontekste, dėstytojų inovacinės veiklos turinys yra naujų modulių kūrimas bei realizavimas, modulių integravimas, praktikos specifikos kaita, integruojant teorines žinias su praktinėmis. Tobulinant studijų programos metodus, inovacinės veiklos turinys pasireiškė per vertinimo sistemos diegimą, naujų ir inovatyvių mokymosi metodų naudojimą, metodų siejimą su IKT, per savarankiško darbo užduočių kaitą, įvestas reflektyvios veiklos užduotis, veiklos savianalizę.

ENThe aim of the article is to ground the concept of a university teacher’s innovative activity and the specifics of its content and to reveal the expression of a teacher’s innovative activities when improving study programmes. Seeking to reveal the relation of a teacher’s innovative activities with the improvement of the study programme, an analysis of two university study programmes has been performed: the primary and preschool study programme of X university, and the Primary study programme of Y university, their self-analysis and expert evaluation conclusions. An external SKVC accreditation was performed with regard to these programmes. Documents were analysed by using the descriptive analysis of the content. The performed analysis revealed the expression of the content of a teacher’s innovative activities in the context of improvement of specific study programmes. Innovative activities of a university teacher are interpreted as targeted and structured activities of a teacher aimed at achieving his aims or objectives by choosing certain innovative methods and means, work methods and forms. Innovative activities of a teacher may be interpreted as a process and as a content. In the context of improvement of study programmes, the content of innovative activities of teachers is development and realisation of new modules, integration of modules, changes in practical specifics by integrating theoretical knowledge with practical experience. When improving methods of study programme, the content of innovative activities expressed through the introduction of a system of evaluation, the use of new and innovative study methods, the relation of methods with ICT, changes in objectives of independent work, and introduced objectives of reflective objectives and self-analysis of activities.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25391
Updated:
2018-12-17 12:42:11
Metrics:
Views: 19    Downloads: 10
Export: