Akademinio jaunimo dvasinio tobulėjimo galimybės studijų metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo dvasinio tobulėjimo galimybės studijų metais
In the Journal:
Pedagogika. 2009, 93, p. 17-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Spirituality; Academic young people; Values; Ideals; Humanity; Morality.
Keywords:
EN
Academic young people; Humanity; Ideals; Morality; Spirituality; Values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas sovietmečiu daugelio žmonių sąmonėje įsigalėjęs požiūris, kad dvasingumas yra religijos ir idealizmo reliktas, yra mums svetimas. Jo pasekmė yra destruktyvi žmonių, ypač jaunimo, vertybinė orientacija: pragmatizmas (beatodairiškas naudos siekimas), hedonizmas (malonumų vaikymasis), konformizmas (prisitaikėliškumas). Atgavus nepriklausomybę (1990 m.) Lietuvos edukologai, kitą mokslų atstovai didelį dėmesį skyrė dvasingumo ugdymo problemoms, parašė fundamentalių darbų, kuriuose išryškino konceptualiuosius dvasingumo dalykus. Straipsnyje apibendrinti empirinio tyrimo rezultatai, liudijantys apie nepakankamas studentų dvasinio tobulėjimo galimybes universitetuose. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the view established in many people's minds during the Soviet period that spirituality is a relic of religion and of idealism, it is extraneous to us. Its consequence is a destructive value orientation, especially in young people: pragmatism (reckless pursuit of benefits), hedonism (pleasure-pursuit), conformism (opportunism). After Lithuania regained its independence (1990), educology professionals and the other scientists focused on issues of spirituality development, wrote some fundamental works, highlighting the conceptual aspects of spirituality. The article summarizes the results of empirical research demonstrating the lack of opportunities for students' spiritual development in universities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20670
Updated:
2018-12-17 12:26:33
Metrics:
Views: 43    Downloads: 9
Export: