Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomonė apie mokymą(si) ir jo reikšmę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomonė apie mokymą(si) ir jo reikšmę
Alternative Title:
Preschool teachers’ opinion about competence development
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2015, Nr. 25, p. 58-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinio ugdymo pedagogas; Mokymo(si) procesas; Mokymo(si) samprata ir reikšmė; Competence development; Meaning and concept of; Preschool teacher; Teaching/learning process; Teaching/learning process, meaning and concept of competence development.
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
EN
Competence development; Meaning and concept of; Preschool teacher.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninei visuomenei reikia pedagogo, atsižvelgiančio į nuolatinę kaitą ir gebančio valdyti vaikų ugdymo(si) procesą, todėl svarbu, jog kiekvienas pedagogas skirtų ypatingą dėmesį mokymuisi, nes tai sąlygoja nuolatinį tobulėjimą. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomonę apie mokymą(si) ir jo reikšmę. Tyrimo duomenys rinkti dviem metodais – kokybiniu (grupinių diskusijų metodas) ir kiekybiniu (anketinė apklausa). Empirinio tyrimo rezultatai liudija, jog ikimokyklinio ugdymo pedagogams nuolatinis mokymas(is) itin reikšmingas, kadangi tai yra būtinybė, neatsiejama nuo profesijos specifikos. Jų nuomone, mokymas( is) yra asmeninio tobulėjimo procesas, kai kuriems jis asocijuojasi su vaikų mokymu (vienkryptis (sąveikos su vaiku) procesas). [Iš leidinio]

ENNowadays communities need educators able to timely respond to change and provide childern with good quality education. Special attention is paid to self-education since it is a precondition for competence development. The aim of this research was to analyse teacher competence development from the standpoint of preschool teachers. Scientific literature review showed that is is a relevant topic. This quantitative and qualitative research was carried out in two stages: 1) focus group discussions and interviews (January-June 2013), 2) preschool teachers’ survey (March-September 2014). The focus group consisted of 18 participants, 116 preschool teachers took part in the survey. The empirical research showed that the respondents understand that professional development is a continuous process and teacher collaboration is an effective way of developing professional competence. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59609
Updated:
2018-12-17 14:01:26
Metrics:
Views: 67    Downloads: 35
Export: