Trečios klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimai ir jų priklausomybė nuo mokinių mokymosi motyvacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trečios klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimai ir jų priklausomybė nuo mokinių mokymosi motyvacijos
Alternative Title:
Creative writing skills of 3rd grade pupils and dependence of these on learning motivation
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 4 (33), p. 65-72
Keywords:
LT
Kūrybinio rašymo gebėjimai; III klasės mokiniai; Mokymosi motyvacija.
EN
Abilities of creative writing; Learning motivation; 3rd grade pupils.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami III klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimų bei jų priklausomybės nuo mokymosi motyvacijos tyrimo rezultatai bei analizuojama kūrybinio rašymo gebėjimų priklausomybė nuo mokinių mokymosi motyvacijos. III klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimų bei jų priklausomybės nuo mokymosi motyvacijos tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip III klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimai priklauso nuo mokinių mokymosi motyvacijos. Pasirinkti tyrimo metodai – mokinių testavimas ir anketinė apklausa. Kūrybinio rašymo gebėjimų testu tikrinta, kaip III klasės mokiniai geba rašyti kūrybinius darbus. Kūrybinio rašymo gebėjimų priklausomybei nuo mokinių mokymosi motyvacijos nustatyti buvo analizuojami mokinių atsakymai į anketos klausimus. 2011 m. gegužės mėn. atliktame III klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimų tyrime dalyvavo 506 mokiniai iš skirtingų Lietuvos regionų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Druskininkų.Tyrimo rezultatai atskleidė, kad III klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimai yra žemi – daugumos III klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimai pagal SOLO taksonomiją atitinka tik „paviršinį“ mokymosi lygmenį. „Gilųjį“ mokymosi lygmenį pagal šią taksonomiją III klasėje yra pasiekę tik trečdalis mokinių. Mokinių motyvacija rašyti yra reikšmingas veiksnys, darantis įtaką III klasės mokinių kūrybinio rašymo gebėjimams – mokinių, kurie sutinka arba visiškai sutinka, jog jiems patinka rašyti, kūrybinio rašymo gebėjimai yra ne žemesnio nei vidutinio lygio, tuo tarpu mokinių, kurie rašo tik todėl, kad jiems užduota, kūrybinio rašymo gebėjimų lygis yra žemesnis nei vidutinis. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the results of the research on creative writing skills of the 3rd grade pupils and the dependence of these skills on learning motivation. It also analyses the dependence of creative writing skills on learning motivation of pupils. The aim of the research is to reveal the dependence of creative writing skills of the 3rd grade pupils on their learning motivation. The methods used in the research are creative writing test and questionnaire survey. Creative writing test was used to examine how the 3rd grade pupils were able to write creative works. Meanwhile analysis of pupils' answers to the questionnaire helped to determine the dependence of creative writing skills on pupils' learning motivation. The research was conducted in May 2011. 506 3rd grade pupils from different regions of Lithuania (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, and Druskininkai) participated in the research. The results of the research show that creative writing skills of the 3rd grade pupils are low: creative writing skills of the majority of the pupils cover only "quantitative" stage of learning according to SOLO taxonomy. Only one third of the 3rd grade pupils have reached "qualitative" stage of learning according to SOLO taxonomy. Pupils' motivation to write is a significant factor that influences creative writing skills of the 3rd grade pupils. Pupils who agree or totally agree that they like writing have not lower than average creative writing skills while pupils who write just because they are assigned to have lower than average level of creative writing skills. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32616
Updated:
2018-12-17 13:04:39
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: