Individualizacijos kaip didaktinės sistemos taikymas rengiant dizaino specialistus kolegijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individualizacijos kaip didaktinės sistemos taikymas rengiant dizaino specialistus kolegijoje
Alternative Title:
Appliance of individualization as a didactic system in teaching design specialists in college
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama individualizacijos kaip didaktinės sistemos taikymo problematika rengiant Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto grafinio, interjero ir interaktyvaus dizaino specialistus. Pateikiami 2005–2007 metais atlikto taikomojo tyrimo duomenys. Tyrimo darbo problematika kyla iš suaugusiųjų meninio ugdymo ypatybių, ugdomosios sąveikos, kai suaugęs žmogus, dalyvaudamas meniniame ugdyme, kuria, interpretuoja, vertina meno kūrinius atsižvelgdamas į asmenines, individualias menines žinias, gebėjimus, įgytą sociokultūrinę patirtį, susikurdamas ir taikydamas savitą būdą-stilių. Todėl ugdytojas ir ugdytinis ugdomojoje sąveikoje stengiasi atsižvelgti į šios sąveikos unikalumą, puoselėja asmeninį individualumą – išryškėja ugdomojo poveikio subjektyvumas. Taigi meninio ugdymo realybė yra ypatinga kūrybiniu subjektyviu patyrimu, išryškinančiu meninio ugdymo tikrovės specifiškumą. Subjektyvumas yra esminis skiriamasis meninio ugdymo bruožas. Veiklos meninis turinys ir jo subjektyvumo prieiga yra viena iš svarbiausių meninio ugdymo ypatybių. Individualizaciją sąlygoja subjektyvumas meninio ugdymo realybėje ir ji gali aprėpti visą meninę edukacinę erdvę. Tyrimo tikslui pasiekti išsikelti du uždaviniai. Pirma, išanalizuoti mokslinę literatūrą, atskleidžiančią individualizacijos sampratą. Antra, išanalizuoti meninio ugdymo situaciją Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje bei nustatyti individualizacijos taikymo ypatumus.Reikšminiai žodžiai: Didaktinė sistema; Dizainerių rengimas; Dizaino specialistas; Individualizacija; Individualizacija kaip didaktinė sistema; Meninis ugdymas; Arts Education; Design Specialist; Didactic system; Individualisation; Individualization as a didactic system; Teaching design specialists.

ENThe article analyzes individualization as a didactic system used in Vilnius Construction and Design College, design faculty in teaching graphic, interior and interactive design specialists. Here are the results of the research done in 2005-2007. The object of the research is artistic education. The problem of the research is the appliance of the individualization as a didactic system in teaching design specialists in Vilnius Construction and Design College. Methodology of the research: the research is based on "Artistic Research Deseign Models" (La Pierre, Zimmerman, 1997). Subject of the research is Vilnius Construction and Design College, design faculty, graphic, interior and interactive design students (51). Individualization is understood as educological phenomenon, which emphasizes person's uniqueness', and personal teaching process and subject content, considering the peculiarities of every student. That is why individualization emphasizes personality in artistic education. Individualization of artistic education differs from other educological phenomenon's with individual adult's artistic development, typical only in artistic activities. Taking into consideration, individualization can make corrections in artistic education theory and methodology. Individualization functions in artistic education as a phenomenon of personality's artistic development; as a principle of artistic education; as person's sociocultural integration. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36452
Updated:
2018-08-26 11:03:06
Metrics:
Views: 22
Export: