Antano Maceinos ugdytinio veiklumo koncepcijos interpretacija asmenybės savikūros požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Maceinos ugdytinio veiklumo koncepcijos interpretacija asmenybės savikūros požiūriu
Alternative Title:
Maceinas’s concept of pupil’s activity in terms of personality self-creation
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 21, p. 41-51
Keywords:
LT
ugdytinis; ugdytojas; veikdinimas; veikimas; veiklumas; pedagoginë sàveika..
EN
activity concept; personality self-creation; education; teacher..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti A. Maceinos sukurtos ugdytinio veiklumo teorijos konceptualumą ir vertingumą, tikslingai bei kryptingai asmenybės savikūrai teikiamas galimybes. Nagrinėjama A. Maceinos sukurta ugdytinio veiklumo koncepcija, aptariami veiklumo raiškos filosofiniai pamatai ryškinant ugdytinio veiklumo ir savikūros ryšį. Remiantis atlikta analize, teigiama, kad dabartinis ugdymo mokslas nepateikia moksliškai pagrįstos ugdytinio veiklumo teorijos. Nors ugdytinio veiklumo idėja nėra nauja pedagogikos moksle, Lietuvos edukologai jau XX a. pirmojoje pusėje buvo atkreipę dėmesį į fiziologinius, pedagoginius, filosofinius ugdytinio veiklumo pagrindus, tačiau vėliau ilgą laiką ši idėja nebuvo nuosekliai plėtojama teoriniu ir praktiniu lygmeniu. A. Maceinos sukurta ugdytinio veiklumo koncepcija atskleidžia veiklumo fenomeno sampratą ir struktūrą per aktyvumo - pasyvumo antinomiją, pagrindžiamas receptyvumo, kaip vidinio veiksnio, vaidmuo ugdytinio savikūrai. A. Maceinos koncepcijoje žmogaus aktyvumo pradas yra dvasia, kuri veržiasi savaime, natūraliai, iš vidaus ir dalyvauja ne tik tobulinimo, bet ir savikūros procese. Teoriškai ir praktiškai vertinga idėja apie autokreacinį dvasios vaidmenį, grindžiantį kelią ugdytinio asmenybės pilnatvės raiškai. A. Maceinos koncepcijoje ryškūs ugdytinio savikūros lygmenys įvairiais amžiaus tarpsniais siejami su didėjančiu ugdytinio dvasiniu autonomiškumu ir savita autokreacijos trajektorija.

ENEducational goals have always been directed towards the development of personality. A. Maceina considers the development of pupil's activity as an important educational goal. Today it is universally agreed that a person's activity paves the way to a holistic personality. The aim of this article is to show A. Maceina's concept of pupil’s activity as an essential factor of personality's self-creation. The article is based on the concept of the man as an active creature who is able to pursue self-development. The first part of the article gives A. Maceina's conception of pupil's activity. The comparison and analysis of traditional and labour schools provides the understanding of A. Maceina's activity concept. A. Maceina describes activity through the prism of two contradictory words: active - passive. A. Maceina states that the pupil is neither active, nor passive. He is receptive. Further, the elements of receptiveness are introduced. Also C. R. Roger's theoretical aspects of creativity are located and compared with A. Maceina's conception of pupil's activity. The second part of the article addresses the issue of pupil's activity in education. It takes up and discusses A. Maceina's idea that a pupil is not only an object but also a subject in education. In his opinion it is impossible to mechanically form a person and hold an idea that a man’s spirit seeks to act being attempted by an eternal law of self-creation, which is a characteristic feature of the man. This part of the article also involves A. Maceina's description of the nature of the man's activity during different age periods. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13554
Updated:
2018-12-17 12:11:21
Metrics:
Views: 48    Downloads: 1
Export: