Studijų proceso optimizavimo galimybės Šiaulių kolegijoje, įvertinus studentų pasitenkinimą studijomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų proceso optimizavimo galimybės Šiaulių kolegijoje, įvertinus studentų pasitenkinimą studijomis
Alternative Title:
Possibilities of study process optimization in Šiauliai college through evaluation of students’ satisfaction by their studies
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kolegija; Profesinė komeptencija; Profesinė orientacija; Studijos; Studijų kokybė; Studijų proceso kokybės užtikrinimas; Teorijos ir praktikos ryšys
EN
College; Professional Orientation; Professional competences; Study; The Quality of Studies; The quality assurance of study process; Theory and Practice
Summary / Abstract:

LTKolegijoje sudaryta galimybė studijų kokybės ir mokslo plėtrai, įgytos kompetencijos tampa studentams pagrindiniu veiksniu, padedančiu integruojantis į vis sparčiau kintančią darbo rinką. Kolegijos uždavinys - ugdyti studentų kūrybines galias ir gebėjimus, kurie turės įtakos būsimai profesinei kompetencijai. Absolventai turi gebėti generuoti idėjas ir prisitaikyti prie pokyčių globaliniame visuomenės procese. Straipsnyje analizuojami 2006-2007 m. m. Šiaulių kolegijoje atlikto tyrimo "Studijų organizavimo kokybė ir studentų pasitenkinimo studijomis" rezultatai. Akcentuojamas vienas iš švietimo sistemos prioritetinių uždavinių - studijų kokybės užtikrinimas. [Iš leidinio]

ENThere are certain possibilities for the development of study quality and science at the college, the gained competences become the main factor for students, which helps students to integrate into the changing labour-market. The main goal of the College is to develop students' creativity and abilities, which will influence their future professional competences. Graduates should be able to generate ideas and adapt to the changes in the global society process. The results of the research “The quality of study process organization and students' satisfaction by their studies” in 2006-2007 are analyzed in the article. It was emphasized that one of the priority goals of educational system - the quality assurance of study process. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69475
Updated:
2019-12-19 13:43:55
Metrics:
Views: 15
Export: