Praktinis slaugos mokymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Praktinis slaugos mokymas
Publication Data:
Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2011.
Pages:
171 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses; Studentai / Students; Sveikatos ugdymas / Health education.
Summary / Abstract:

LTVadovėlio turiniu siekta atspindėti visas svarbiausias slaugytojų praktinio mokymo sritis. Pirmajame vadovėlio skyriuje susisteminta informacija ir konceptualiai pagrįsti teiginiai apie slaugos instituciją šiandieninės visuomenės požiūriu ir apie pagrindines slaugytojų rengimo dimensijas. Šie teiginiai padės studentams suprasti slaugytojų rengimo ir profesinės veiklos realijas bei iššūkius. Antrajame skyriuje atskleidžiami praktikos mokytojo ir kitų praktinio mokymo dalyvių vaidmenys ir funkcijos, nurodomi metodologiniai praktinio mokymo pagrindai ir uždaviniai, aptariama praktikos mokytojo asmenybė ir dažniausi iššūkiai. Trečiajame skyriuje pateikiami mokymosi principai, metodai ir būdai išplės studento pedagogikos žinias, kurias jis taip pat sėkmingai galės taikyti dirbdamas su pacientais, juos mokydamas ir šviesdamas. Ketvirtajame skyriuje aprašyti mokymosi būdai, aptariamos mokymosi teorijos ir studento refleksijos taikymo įgūdžių ugdymas. Penktasis skyrius – apie studento pasiekimų vertinimą ir įvertinimą – papildys ne tik praktinio slaugytojų rengimo, bet ir teorinio mokymo pasiekimų vertinimo metodų įvairovę ir jų taikymo ypatumus. Šeštajame skyriuje pabrėžiama, kad slaugos praktikos mokytojo veiklos efektyvumas labai priklauso nuo jo gebėjimo bendrauti, todėl šioje vadovėlio dalyje nagrinėjami bendravimo ir bendradarbiavimo klausimai, pateikiama konfliktų atsiradimų ir jų sprendimo teorinė medžiaga. Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiama trumpa jo anotacija ir kryptingai suformuluoti mokymosi rezultatai, o skyrius baigiamas apibendrinimu, klausimais ir užduotimis.Reikšminiai žodžiai: Dėstytojas; Mentoriai; Praktika; Slauga; Slaugytojų rengimas; Studentas; Sveikatos apsauga; Healthcare; Mentors; Nurse education; Nursing; Practice; Student; Teacher.

ENThe text book is aimed at reflecting all the key fields of the practical training of nurses. The first part of the text book systemises the information and conceptually grounded statements about the institution of nurses from the contemporary public perspective and about the main dimension of training of nurses. These statements will help students to understand the reality and challenges of the training of nurses and further professional activities. The second section reveals the roles and functions of the practical training teacher and other participants of the practical training, indicates methodological fundamentals and objectives of the practical training, discusses the personality of a practical training teacher and the challenges he or she faces. The third section presents the principles, methods and ways of trainings, which will enhance the student’s knowledge, which he or she will successfully apply when working with patients, teaching and educating them. The forth section describes the ways of learning, discusses the training theories and the development of the student’s skills of reflection application. The fifth section deals with the evaluation and assessment of students’ achievements. It supplements the variety of evaluation methods of achievements in theory learning as well as the peculiarities of application thereof. The sixth section highlights that the efficiency of a teacher of nursing practice depends on his or her communicational skills, therefore, this section of the textbook analyses issues related to communication and cooperation, presents the material of conflicts and solutions thereof. At the beginning of each section a short annotation thereof and the study results are presented, and each section is concluded with a summary thereof, questions and tasks.

ISBN:
9789955152149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33260
Updated:
2014-08-16 20:26:27
Metrics:
Views: 87
Export: