Ugdymo paradigma - didaktikos idėjų pamatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo paradigma - didaktikos idėjų pamatas
In the Book:
Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai / sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 26-107
Contents:
Įvadas — 1. Ugdymo paradigma - didaktikos paradigma — 2. Ugdymo idėjos, sąlygojančios didaktikos idėjas — 3. Didaktikos įtakos visuminiam ugdymui(si) galimybės — 4. Ugdymo paradigmos idėjos legitimuotose ugdymo / mokymosi srityse — 5. Technologijų poveikio didaktikai diskursas — 6. Bendrosios ir dalykų didaktikos santykis — Apibendrinimas ir diskusiniai klausimai — Literatūra.
Keywords:
LT
Ugdymo filosofija; Ugdymo paradigma; Didaktikos paradigma; Bendroji didaktika; Dalyko didaktika; Holistinis požiūris; Visuminis ugdymas.
EN
Philosophy of education; Educational paradigm; Didactic paradigm; General didactics; Didactics of the subject; Holistic approach; Comprehensive education.
Summary / Abstract:

LTŠioje dalyje iškeliama ugdymo teorijai ir praktikai aktuali monografijos bendrosios problemos dalinė problema - kaip ugdymo paradigma sąlygoja didaktikos paradigmą, pateikiami teoriniai problemos nagrinėjimo pagrindai. Problemos nagrinėjimo svarba yra pagrindžiama atliktais mokslininkų tyrimais patvirtinama mokyklose vyraujančio didaktikos idėjų chaoso situacija, kai mokytojai deklaruoja dirbantys pagal vieną ugdymo paradigmą, o savo praktiniais veiksmais demonstruoja jai alternatyvią. Daroma prielaida, kad tokia būklė gali atsirasti dėl teorijoje ir praktikoje susiklosčiusios didaktikos idėjų sumaišties. Todėl iškeliamas siekinys nustatyti skirtingų didaktikos idėjų sisteminimo kodą, juo pasirenkama ugdymo paradigmų kaita, išryškinant esmingiausius paradigminių linkmių, įvardijamų kaip klasikinė (normatyvinė, moderniųjų laikų, tradicinė, arba poveikio, pramoninė, arba mechanistinė) ir laisvojo ugdymo (humanistinė, interpretacinė, postmoderniųjų laikų, postindustrinė, gyvųjų sistemų, holistinė, sąveikos), bruožus, sąlygojančius paradigmines didaktikos linkmes. Pateikiama ugdymo filosofinių idėjų, grindžiančių ugdymo paradigmas, ir jas atitinkančių didaktikos paradigmų idėjų analizė ir sintezė. Remiantis mokslinės literatūros analize pateikiamas XXI a. aktualios didaktikos ugdymo filosofinis kontekstas, apibendrinama paradigmiškai alternatyvių XXI a. ugdymo idėjų raiška bendrojoje didaktikoje, išryškinama didaktikos svarba visuminiam ugdymui, ugdymo ir didaktikos paradigminės sąsajos, iškeliamas technologijų poveikio didaktikai diskusinis aspektas, apibendrintai pateikiamos bendrosios ir dalyko didaktikos teorinės sąsajos, didaktikos mokslo perspektyva. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955209737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89769
Updated:
2022-02-17 17:19:01
Metrics:
Views: 194    Downloads: 35
Export: