Aktyviųjų mokymo metodų įtaka studentų kritiniam mąstymui ugdyti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyviųjų mokymo metodų įtaka studentų kritiniam mąstymui ugdyti
Alternative Title:
Opportunities to apply active learning methods for students during high education studies
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aktyvusis metodas; Kritinis mąstymas; Mokymas; Mokymas. Ugdymo technologijos; Mokymo metodas; Ugdymo technologijos; Active method; Critical thinking; Education technologies; Educational technology; Teaching; Teaching method.
Keywords:
LT
Aktyvusis metodas; Kritinis mąstymas; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
EN
Active method; Critical thinking; Educational technology.
Summary / Abstract:

LTSiekiant aukščiausios mokymosi ar studijų kokybės, atitinkančios besimokančiųjų, pedagogų, visuomenės atstovų ir darbdavių lūkesčius, labai svarbu parinkti efektyvius mokymo būdus ir formas. Straipsnio tikslas – atskleisti aktyviųjų mokymo metodų svarbą rengiant studentus profesinei veiklai. Sparčiai keičiantis ir modernėjant ugdymo technologijoms, keičiasi didaktikos nuostatos, pasyviuosius metodus keičia aktyvieji. Kritinio mąstymo ugdymui būdinga intelektine integracija, intelektinis kuklumas, sąžiningumas, intelektinė empatija, intelektinė drąsa, jausminių ir pažintinių galių susiliejimas ieškant teisingo problemos sprendimo. Aktyvieji mokymo metodai studentų kritiniam mąstymui ugdyti parenkami atsižvelgiant į tai, kokia informacija įtvirtinama, koks įgūdis formuojamas. Labai svarbu atkreipti dėmesį ir į studijuojančiųjų poreikius, lūkesčius, ergonominę aplinką, turimus prietaisus ir emocinį klimatą. Studentus aktyvinantys mokymo(si) metodai skatina ne tik domėtis, atrasti, analizuoti, sintetinti žinias, ieškoti naujų faktų, rasti kūrybiškus problemų spendimo būdus, bet ir gebėti rasti tarpusavio sąsajas. Tyrimu nustatyta, jog tinkamiausi ir efektyviausi studentus aktyvinantys bei kritinį mąstymą ugdantys metodai aukštojo mokslo studijų procese yra demonstravimas, refleksija, minčių lietus, diskusija, projektų metodas, kūrybinio darbo metodas, anketų sudarymas, trumpųjų klausimų-atsakymų metodas, schemų, grafikų, lentelių taikymo metodas, individualus darbas, pranešimas, savarankiškas skaitymas, studijų aplanko rengimas.

ENThe article contents importance of teaching methods during higher education studies and usability of active teaching methods. [...] The main aims: to investigate and review learning methods unique at the theoretical studies level; analyzes specificity of active teaching methods, options of choose; advantages and disadvantages of teaching methods in teaching sphere of social sciences curriculum subjects. Object of the article-ал active teaching methods critical thinking in higher education. The goal - to reveal the importance of active teaching methods in preparing students for professional activities. Objectives: 1. Introduce concept of active learning methods; 2. Determine what the most effective active teaching methods and the most appropriate students' critical thinking in preparing students for professional activities. Research methods: include a literature review, questionnaire survey, statistical methods. Current paradigm of education is teaching - to teach self-knowledge, develop personal practical skills. Methods can be described as a interactive process of education of educators and learners. Therefore any method of teaching includes the educator and learner activities and can be used in institution or any organization. Education is the foundation of learner interaction with the educator, the continuous improvement of teaching methods can be used to optimi/с the interaction between the educator and the learner through educational meetings, communication and cooperation, and development of new education tools. Active methods of teaching - teaching methods, allow not only to give meaning to the curriculum, but also gives an ability to think critically, apply common knowledge in new conditions and environment. Educational methods arc same important factor as teaching curriculum, which both playing main role in educational objectives i.e. teaching of new technologies. [From the publication]

ISSN:
2029-4557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44570
Updated:
2020-08-22 11:08:39
Metrics:
Views: 98
Export: