Lietuvių kalbos enciklopedija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos enciklopedija
Edition:
2-asis patikslintas ir papildytas leidimas.
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.
Pages:
633 p
Keywords:
LT
Kalbotyra / Linguistics.
Reviews:
Recenzija leidinyje Res Balticae : miscellanea italiana di studi Baltistici. 2002, 8, p. 275-277
Summary / Abstract:

LTKnygos tikslas - pateikti visuomenei pluoštą duomenų apie lietuvių kalbą, jos sandarą, istoriją, tarmes, ryšius su kitomis giminiškomis kalbomis, šaltinius bei žymesnius tyrinėtojus. Stengtasi trumpai apibūdinti ir lietuvių kalbotyroje taikomus metodus, paaiškinti pagrindines kalbotyros sąvokas, ypač tas, kurios vartojamos vadovėliuose ir studijų kursuose. Antra vertus, atsiribota nuo tų kalbotyros krypčių ir teorijų, kuriomis lietuvių kalbos tyrimuose iki šiol nebuvo remiamasi. Tuo ši knyga skiriasi nuo bendresnių enciklopedinių leidinių ar terminų žodynų, kur stengiamasi apimti kalbų, kalbotyros tyrimų bei terminų visumą. Knyga skirta visiems, kurie domisi lietuvių kalba, jos šaltiniais ir tyrinėtojais. Greta senosios lietuvių raštijos kūrėjų knygoje aptarti vėlesnių laikų Lietuvos ir užsienio kalbininkai, atlikę lietuvių kalbos mokslui ir praktikai reikšmingų darbų. Lietuvių kalbos vidinės sandaros (fonetikos, gramatikos, žodžių darybos, leksikos) dalykai apibūdinti remiantis pagrindiniais tų šakų pastarųjų dešimtmečių apibendrinamais darbais. Trumpai aptartos ir bendrinės kalbos stilistikos, kaip lingvistinės disciplinos, kai kurios sąvokos.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbotyra; Enciklopedija; Lithuanian linguistics; Encyclopedia.

ENThe aim of the book is to present to society a bundle of data about the Lithuanian language, its structure, history, dialects, relations with other stock, sources and more known researchers. It attempts to briefly describe the methods applied in Lithuanian linguistics, explain the key linguistic concepts, in particular those that are used in textbooks and study courses. On the other hand, it disassociates from those linguistic trends and theories that have not been referred to in the Lithuanian language research so far. Thus, the book differs from more general encyclopaedic publications or terminology dictionaries which try to cover the whole of language, linguistic research and terms. The book is targeted at everybody who is interested in the Lithuanian language, its sources and researchers. Next to the authors of the old Lithuanian writings, the book discusses Lithuanian and foreign linguists of later periods whose works were significant for the Lithuanian language science and practice. The elements of the inner structure of the Lithuanian language (phonetics, grammar, word formation and lexis) are described referring to the major generalising works of the recent decades. Certain notions of the stylistics of the standard language as a linguistic discipline were briefly discussed.

ISBN:
9785420016237
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20628
Updated:
2020-02-13 19:34:54
Metrics:
Views: 266
Export: