Specialybės kalba : administracinės kalbos vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialybės kalba: administracinės kalbos vadovėlis
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009.
Pages:
423 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos kultūra / Language culture.
Summary / Abstract:

LTVadovėlis skiriamas tiems, kurių ir studijų, ir būsimos profesinės veiklos kalba – administracinė kalba. Jame aiškinama bendrinės kalbos raida, valstybinės kalbos politika ir jos vykdymas. Bendrinės lietuvių kalbos normos aptariamos ir įtvirtinamos, remiantis pavyzdžiais iš administracinio, kartais mokslinio stiliaus tekstų, iš viešai pasakytų kalbų teisės, valdymo ir viešojo administravimo klausimais. Vadovėlį sudaro kelios dalys. Pirmiausia aptariami bendrieji dalykai: bendrinė kalba, valstybinė kalba, specialybės kalba, kalbos norma. Toliau aptariamas specialybės kalbai svarbus aspektas – administraciniai terminai ir jų savita rūšis – oficialieji pavadinimai ir kita administracinė leksika. Kitos vadovėlio dalys skirtos terminų ir kitų administracinės kalbos žodžių kirčiavimo, darybos, formų vartojimo dalykams. Vadovėlis baigiamas administracinės kalbos sintaksės dalimi, kurioje nagrinėjami šios kalbos konstrukcijų, ištisų sakinių sudarymo ir kai kurie administracinių tekstų aspektai. Praktinės vadovėlio dalies medžiaga pateikta kalbos taisyklingumo atžvilgiu. Integraciniu būdu į skyrius dedami probleminiai rašytinės ir sakytinės administracinės kalbos skirtybių, tos kalbos vartojimo elektroninėje terpėje dalykai. Po kiekvienos temos (skyriaus) teorinės medžiagos yra pateikta kontrolinių klausimų; pratimų praktiniam darbui. Vieni pratimai su atsakymais – jie skirti savarankiškam darbui, ypač ištęstinių studijų studentams. Pratimai be atsakymų skirti auditorinėms pratyboms. Vadovėlis susijęs su 2003 m. „Specialybės kalbos kultūra“, bet iš esmės papildytas ir koreguotas.Reikšminiai žodžiai: Administracinė kalba; Administracinė kalba; Bendrinė kalba; Kalbos klaida; Kalbos kultūra; Kalbos norma; Valstybinė kalba; Administrative language requirements; Administrative speech; Official language; Speech culture; Speech error; Speech rate; The official language.

ENThe study book is targeted at those whose language of studies and future professional activity is administrative language. It explains the development of standard language, the state language policy and its implementation. The norms of the standard Lithuanian language are discussed and established, based on examples from administrative and sometimes academic texts, public speeches on the issues of law, management and public administration. The book consists of several parts. Firstly, general issues are discussed: the standard language, the state language, language for special purposes and the language norm. The book then discusses an aspect that is relevant to language for special purposes, i.e. administrative terms and particularly official names and other administrative lexis. Other parts focus on the issues of accentuation, formation and usage of forms of terms and other administrative lexis. The book finishes with a part on administrative language syntax, which analyses the aspects of constructions, the formation of sentences as well as certain aspects of administrative texts. The material of the practical part is presented with regard to grammaticality. An integral approach is employed to cover the problematic issues of differences between written and spoken administrative language as well as the use of this language in electronic medium. The theoretical part of every topic (chapter) is followed by test questions and practical exercises. All exercises have a key; they are intended for independent work, in particular of part-time students. Exercises without a key should be done in the classroom. The study book is related to “Specialybės kalbos kultūra” [The Culture of Language for Special Purposes] (2003), yet it has been basically revised and supplemented.

ISBN:
9789955191483
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24058
Updated:
2022-07-04 15:14:13
Metrics:
Views: 91    Downloads: 12
Export: