XIX a. lietuvių tarmėtyra : Jono Juškos (1815-1886) įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. lietuvių tarmėtyra: Jono Juškos (1815-1886) įžvalgos
Alternative Title:
19th century Lthuanian dialect studies: insights by Jonas Juška (1815-1886)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ariogala; Jonas Juška; Rašomoji lietuvių kalba; Skiriamieji požymiai; Tarmių klasifikacija; Tarmė; Tarmėtyra; 19 amžius; Šnekta; 19th century; Ariogala; Classification of dialects; Dialect; Dialect studies; Distinctive features; Jonas Juška; Sub-dialect; Written Lithuanian.
Keywords:
LT
19 amžius; Ariogala; Jonas Juška; Rašomoji lietuvių kalba; Skiriamieji požymiai; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
19th century; Classification of dialects; Dialect studies; Dialect; Distinctive features; Sub-dialect; Written Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – susipažinti su XIX a. antrojoje pusėje Jono Juškos aprašytomis lietuvių tarmėmis ir išsamiau aptarti tarmėtyrines autoriaus pažiūras. Remiantis kompiuterinės kartografijos metodu, smulkiau nagrinėjama J. Juškos aprašytoji ariogališkių tarmė. Sprendžiant iš fonetinių ypatybių aprašo, ariogališkių tarmė turėjo daugelį dabartiniams vakarų aukštaičiams kauniškiams priskiriamų bruožų: kirčiuotus diftongoidus ie ir uo; mišriuosius dvigarsius an ir en (ir atitinkami buvę nosiniai balsiai ą ir ę); nepakitusius priebalsio l junginius su priešakinės eilės e tipo balsiais; neatitrauktus kirčius. Teritoriniai skirtumai tarp J. Juškos laikmečio ir „Lietuvių kalbos atlaso“ gali būti lengvai paaiškinami tarmių plitimu. Akivaizdu, kad J. Juškos ariogališkių tarmės pavadinimas negali būti susijęs vien su geografine šios tarmės ploto padėtimi: tikriausiai tai tik sąlyginis pavadinimas. Tarminių ypatybių požiūriu ariogališkių tarmė buvo „vidurys“ tarp žemaičių ir rytų lietuvių (rytiečių), ji nedaug skyrėsi nuo Prūsų lietuvių šnektos, todėl jai tiko rašomosios lietuvių kalbos pamato vaidmuo. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle aims at introducing the Lithuanian dialects described by Jonas Juška in the second half of the 19th century and discussing the author's views on dialect studies in more detail. Computer cartography method is used in order to take a deeper look into the Ariogala area dialect described by Juška. Evaluating it according to the phonetic features descriptor, the Ariogala area dialect shared most of the features attributed to the current Kaunas dialect of West Aukstaitian, namely, it kept unchanged the following: stressed diphthongs ie, uo; mixed dihpthongs an, en (and corresponding former nasal vowels ą, ę); compounds with the consonant l and the front e-type vowels, and kept stress unretracted. Territorial discrepancies between Jonas Juška times and "Lietuvių kalbos atlasas" (The Lithuanian Language Atlas) can be easily explained by dialect development. It is obvious that the Ariogala area dialect name by Juška cannot be linked solely to the geographic location of the area of the dialect, it must be a relative name. In terms of dialect features, the Ariogala area dialect was "in the middle" between Samogitian and Eastern Lithuanian (the easterners), it also was little different from Prussian Lithuanian; therefore it was suitable for the role of a basis for the written Lithuanian language. [From the publication]

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46285
Updated:
2017-02-12 19:58:25
Metrics:
Views: 20
Export: