Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnių atrakcija lyginamosiose konstrukcijose
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2003, t. 48, p. 1-17
Keywords:
LT
linksnių atrakcija; lietuvių kalbos lyginamieji sakiniai; įprastinis lyginimas; linksnių hierarchija.
EN
the case marking of nouns; comparative clauses in Lithuanian; a standard of comparison; a case hierarchy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama linksnių atrakcija lietuvių kalbos redukuotose lyginamosiose konstrukcijose. Linksnių atrakcijos principą galima patikslinti kaip netiesioginio linksnio vartojimą vietoj lyginamojoje konstrukcijoje semantinės funkcijos pagrindu laukiamo tiesioginio linksnio. Prie atrakcijos atvejų priskiriamas dar toks, kai vieną netiesioginį linksnį (galininką) dėl neiginio įtakos keičia kitas netiesioginis linksnis (kilmininkas). Straipsnyje išskirti trys linksnių atrakcijos atvejai: 1) lyginamosios konstrukcijos funkcija - būdo aplinkybė, pagrindinio žodžio funkcija - subjektas; vardininką keičia netiesioginis (objekto) linksnis; 2) lyginamosios konstrukcijos funkcija - būdo aplinkybė, pagrindinio žodžio funkcija - objektas; dėl neiginio poveikio galininką keičia kilmininkas; 3) lyginamosios konstrukcijos funkcija - pažyminys, pagrindinio žodžio funkcija - subjektas; vardininką keičia netiesioginis objekto linksnis. Buvo nustatyta, kad atrakciją gali skatinti arba riboti įvairūs veiksniai. Pastebėti tokie: a) neiginys: neiginio vartojimas pagrindiniame sakinyje veikia vardažodžių formų derinimą, nors lyginamojoje konstrukcijoje neiginio nėra; b) nefinitinės formos (bendratis, padalyvis): kai lyginamoji konstrukcija eina būdo aplinkybe ir apibūdina bendratį arba padalyvį, pastebimas stiprus polinkis taikyti linksnio atrakciją; c) vardažodžio kategorinės savybės: vardažodžio inherentinės kategorinės savybės (gyvumo hierarchija) ir linksnis (linksnių hierarchija - vardininkas dažniausiai keičiamas galininku, rečiau - kilmininku ir naudininku, rečiausiai - įnagininku).

ENThe paper deals with the case marking of nouns in reduced comparative clauses in Lithuanian. A nominative, expected in a reduced comparative clause on the grounds of its subject function in the corresponding full comparative clause (as in Reikia gyventi kaip drugelis instead of Reikia gyventi (taip), kaip gyvena drugelis) is often optionally replaced with an oblique case, as the noun copies the case marking of the matrix clause noun for which it acts as a standard of comparison. This occurs (i) in adverbial comparative clauses introduced by (taip), kaip, e.g., Reikia gyventi kaip drugeliui instead of Reikia gyventi kaip drugelis, and (ii) in adjectival comparative clauses of the type (toks), kaip, e.g., Malonu gauti tokias dovanas kaip žaislus instead of Malonu gauti tokias dovanas kaip žaislai. This case attraction appears to be restrained by two factors: (i) an animacy hierarchy (pronouns and proper names rarely undergo attraction), and (ii) a case hierarchy (the nominative is often replaced with an accusative, less frequently with a genitive or dative, and virtually never with an instrumental). [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18521
Updated:
2018-12-17 11:12:54
Metrics:
Views: 87    Downloads: 3
Export: