Vladimir Plungian, Gramatinių kategorijų tipologija : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vladimir Plungian, Gramatinių kategorijų tipologija: recenzija
In the Journal:
Keywords:
LT
Gramatika; Gramatinė kategorija, tipologija; Gramatinė reikšmė; Gramatinė tipologija; Gramatinės kategorijos; Vladimiras Plungianas.
EN
Grammar; Grammatical category; Grammatical cateogries; Grammatical meaning; Grammatical typology; Typology; Vladimir Plungian.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Vladmiro Plungiano studija „Gramatinių kategorijų tipologija I“. Kaip vertingiausia iškeliama teorinė knygos dalis, kurioje specialieji gramatikos klausimai aptariami bendros tipologinės problematikos kontekste, taip suteikiant platesnę perspektyvą baltų kalbų gramatikos aprašams pasaulinėje lingvistikoje. Gramatinės tipologijos tyrimų objektas − gramatinės reikšmės. Studijos autorius nuodugniai aptaria pačias tokio tyrimo galimybės prielaidas. Kadangi pasaulio kalbos skiriasi savo gramatinių reikšmių ir jų rinkinių − gramatinių kategorijų − skaičiumi bei pobūdžiu, jų lyginimas kelia nemenkų metodologinių problemų. Svarbiausiu gramatinių reikšmių skyrimo nuo negramatinių kriterijumi laikomas pirmųjų būtinumas. Semantiniu atžvilgiu yra prasminga skirti grynai sintaksines gramemas, težyminčias formų ryšius tekste, ir semantines gramemas, susijusias su realaus pasaulio esiniais (laiko, skaičiaus, veikslo gramemos); paradigminiu požiūriu gali būti skiriamos kaitybinės (pvz., linksnio) ir klasifikacinės (pvz., giminės, veikslo) gramemos. Recenzentas pagirtinu laiko medžiagos dėstymo stilių: nušviesdamas konkretų klausimą, autorius pradeda nuo plačios tyrimų apžvalgos ir tuomet siūlo savąjį egzistuojančių problemų sprendimą kartu numatydamas ir nepageidaujamas metodologines alternatyvių pasirinkimų pasekmes. Skaitytojui ypač naudingos ir stambesnių skyrių pabaigoje pateikiamos aptartiems klausimams skirtų darbų kritinės apžvalgos. Recenzijoje taip pat aptariami diskutuotini studijos aspektai, ginčytini teiginiai, formuluočių ir sąvokų netikslumai.

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51173
Updated:
2018-12-17 13:14:35
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: