Lietuvių kalbos žargono pavieniai suprieveiksmėję žodžiai ir prieveiksmiai be formantų bei jų adaptacinės ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos žargono pavieniai suprieveiksmėję žodžiai ir prieveiksmiai be formantų bei jų adaptacinės ypatybės
Alternative Title:
Adverbialized individual words and adverbs without suffixes in Lithuanian slang and non-normative language and their adaptative features
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2020, 14, 1 pdf (14 p.)
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Rusų kalba / Russian language; Skoliniai / Loan words; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vokiečių kalba / German language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos žargone ir nenorminėje kalboje yra nemažai pavienių suprieveiksmėjusių žodžių ir prieveiksmių be priesagų. Didžioji jų dalis yra prisitaikę prie kalbinės sistemos, asimiliuoti skoliniai. Skolintų prieveiksmių adaptyvi adverbializacija nulemta tam tikrų sistemiškų ypatybių, kurios yra susijusios su lietuvių kalbos teritoriniais dialektais ir bendrine kalba. Suprieveiksmėjusių skolintų pavienių žodžių slaviški formantai yra fonetiškai adaptuojami, su tuo formantu galimi analoginiai hibridiniai vediniai jau lietuvių kalbos žargone. Iš linksnių formų kilusių prieveiksmių nedaug, dažniausiai suprieveiksmėja vienaskaitos vardininkas, kaip ir bendrinėje kalboje. Iš asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų kilusių prieveiksmių irgi nedaug, dažniausiai tai skolintos rusų nenorminės kalbos suprieveiksmėjusios bendratys ar asmenuojamos formos. Nemažai yra skolintų prieveiksmių be formantų: daugiausiai tai fonetiškai, grafiškai adaptuotos slavybės; anglų ir vokiečių kalbos kilmės šio tipo žargonybių nedaug. Tyrimas atskleidė, kad tirtųjų žargono prieveiksmių adaptacinės ypatybės yra nulemtos sistemiškų dėsningumų. Žargoniniai skolinti prieveiksmiai yra adaptuojami fonetiškai ir grafiškai pagal svetimųjų fonemų substitucijos kuo artimesnėmis savosioms principą. Žargoninė leksika linkusi kopijuoti bendrinės kalbos modelius ir integruotis į lietuvių kalbos derivacines ir fleksines paradigmas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daryba; Prieveiksmiai; Prieveiksmis; Socialinis dialektas; Žargonas; Žargoninis hibridas; Adverb; Adverbs; Slang; Slang hybrid; Slang hybrids; Social dialect; Word formation.

ENThere are a number of adverbialized individual words and adverbs without suffixes in Lithuanian slang and non-normative language. Most of them are assimilated borrowings adapted to the language system. Adaptive adverbialization of borrowed adverbs is determined by certain systemic features which are related to the territorial dialects of the Lithuanian language and the standart language. When the Slavic formants of the borrowed individual words are phonetically adapted, analogous hybrid derivatives with that formant are already available in Lithuanian slang. There are few adverbs derived from the singular nominative case. There are also few adverbs derived from the conjugation forms of the verb, mostly the forms are borrowed from informal Russian language. There are a number of borrowed adverbs without formants: there are mostly phonetically, graphically adapted borrowings from Russian language; borrowings of this type are rare from English and German languages. The analysis found that the adaptive features of the slang adverbs are determined by systemic regularities. Slang adverbs are adapted phonetically and graphically according to the principle of substitution of foreign phonemes as close as possible to their own. Slang lexicon tends to copy standart language models and integrate into Lithuanian language derivative and flexic paradigms. [From the publication]

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87890
Updated:
2023-08-07 13:22:31
Metrics:
Views: 44    Downloads: 7
Export: