Termino „žemėvardis“ klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Termino „žemėvardis“ klausimu
Alternative Title:
On the term "žemėvardis"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 310-328
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas tarpukario mokslininko Kazimiero Alminauskio vartosenoje funkcionavusio savakilmio žodžio žemvardis terminologizavimosi procesas ir rezultatas, sąvoka, termino vieta savos terminijos sistemoje, santykis su kitais lietuvių toponomastikoje vartojamais terminais. Atskleidus konceptualiąją šio kalbos ženklo teikiamą informaciją, numatytos platesnės jo panaudos galimybės. Straipsnį praplečia enciklopediniai duomenys, vietovardžių užrašymo iš gyvosios kalbos (kalbėjimo) istorijos fragmentai, juos papildo praėjusio amžiaus tautinio toponimijos registro „Lietuvos vietovardžių žodyno“ informacija, tarpukario kaimo kultūrinę semantiką reprezentuojantys savos toponimijos pavyzdžiai iš Žemės vardų anketų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Toponimas; Savakilmis terminas; Vartosenos teksto analizė; Teksto analizė; Terminologinė nominacija; Motyvacija; Terminijos sistema; Tarpsritinė komunikacija; Toponym; Indigenous term; Analysis of the text of usage; Context analysis; Terminological nomination; Motivation; System of terms; Cross-disciplinary communication.

ENThe article discusses the process and result of the terminologization of the indigenous word žemėvardis (‘land name’), which functioned in the language of interwar scientist Kazimieras Alminauskis, its concept, the place of the term in the system of local terms, its relationship with other terms used in Lithuanian toponomastics. After revealing the conceptual information provided by this linguistic sign, broader possibilities for the use of the term are provided. The article is expanded by encyclopedic data, the fragments of history of collecting place names from living language (speaking); they are further supplemented by the information from the national register of toponymy of the previous century Dictionary of Lithuanian Toponyms and the examples of local toponymy representing the cultural semantics of the interwar village from the Land Names questionnaires. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-14
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91285
Updated:
2021-03-17 19:23:45
Metrics:
Views: 56    Downloads: 8
Export: