Lietuvių sudurtinių oronimų darybos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių sudurtinių oronimų darybos bruožai
Alternative Title:
Merkmale der Bildung zusammengesetzter Oronyme
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 2, p. 275-288
Keywords:
LT
Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos gausiausios lietuvių oronimų darinių grupės - sudurtinių oronimų - darybos tendencijos. Sudurtiniais oronimais vadinami kalnų vardai, padaryti iš dviejų pamatinių žodžių (pvz.: Baravỹk-trakis, Goj-ã-kalnis, Kepùr-kalnis). Sudurtiniai oronimai pagal pamatinių žodžių aiškumą yra skirstomi į: 1) neabejotinus dūrinius, turinčius semantinį bei formalųjį pamatavimą, kuris sinchroninės žodžių darybos požiūriu yra visiškai aiškus; 2) ne visai aiškius dūrinius, kurių neaiškus arba ne visai aiškus vieno iš dviejų sandų pamatinis žodis. Aiškios darybos sudurtiniai oronimai turi semantinį ir formalųjį pamatavimą, kuris sinchroninės žodžių darybos požiūriu yra visiškai aiškus. Analizuojant aiškios darybos sudurtinius kalnų vardus patogiausia skirstyti pagal tai, kurios kalbos dalys eina dūrinių sandais. Sudurtinių oronimų jungiamųjų balsių vartojimo polinkiai yra artimi sudurtinių hidronimų ir apeliatyvų jungiamųjų balsių vartojimui. Maždaug pusės kalnų vardų sandūra yra nulinė, likusi dalis turi jungiamuosius balsius, kurių vartojimą labiausiai lemia pirmuoju sandu virstančių žodžių kamiengalis, nes dauguma jungiamųjų balsių yra atsiradę iš kamiengalių balsių. Dūriniai, kurių neaiškus vieno iš dviejų sandų pamatinis žodis, neaiškiais laikomi iš dalies, nes čia aišku ne tik tai, kad vardas yra sudurtinis, bet ir vieno sando pamatinis žodis. Tačiau išskyrus morfeminį skaidymą, tolesnė tokių sudurtinių oronimų darybinė analizė beveik negalima. Beveik visi sudurtiniai oronimai turi pakitusį antrojo sando kamiengalį, kuriuo tarpusavyje mažai tesiskiria.Reikšminiai žodžiai: Toponimika; Oronimas; Dūrinys; Morfeminė analizė; Sandas; Oronym; Compound; Morphemic analysis; Component.

ENThe article presents the review of the tendencies in compounding the oronyms, the largest group of Lithuanian oronyms. Compound oronyms are the names of mountains composed of two underlying words (e.g. Baravỹk-trakis, Goj-ã-kalnis, Kepùr-kalnis). Compound oronyms are divided into the following groups according to the cleariness of the underlying words: 1) clear compounds having semantic and formal substantiation which is completely clear from the viewpoint of synchronic word compounding; 2) not exactly clear compounds, in which one of the underlying words is unclear or not exactly clear. Compound oronyms having clear composition has both semantic and formal substantiation which is completely clear from the viewpoint of synchronic word compounding. When analyzing the names of the mountains, compound names are most conveniently to be grouped according to the parts of speech acting as the components of the compounds. The tendencies of using conjunctive vowels in compound oronyms are close to the usage of conjunctive vowels in compound hydronyms and appellatives. In approximately half of the cases, there is a zero conjunction between the components of an oronym. In the rest of the cases, there is a connective vowel the usage of which is mostly determined by the stem ending of words transforming into the first sand since the majority of conjunctive vowels originated from the thematic vowels. Compounds with an unclear underlying word in one of the sands are considered to be partly unclear since the underlying word of one of the sands is clear. However, except the morphemic segmentation, the further analysis of such compound oronyms is almost impossible. Almost all the compound oronyms has an altered stem ending of the second sand which is almost the same in all the cases.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16463
Updated:
2018-12-17 12:15:08
Metrics:
Views: 121    Downloads: 7
Export: