Opozicijos kaimas-vienkiemis sinonomai lietuvių kalbos žodynuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Opozicijos kaimas-vienkiemis sinonomai lietuvių kalbos žodynuose
Alternative Title:
Synonyms of the opposition kaimas-vienkiemis (village-grange) in Lithuanian dictionaries
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2008, t. 4, p. 71-79
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Diferencinis žodynas; Išsamusis žodynas; Išsamusis žodynas, diferencinis žodynas; Opozicija; Paplitimo žemėlapis; Sinonimas; Tarmė; Vietų pavadinimai; Comprehensive dictionary; Dialect; Differential dictionary; Distribution map; Living place names; Opposition; Synonym.
Keywords:
LT
Diferencinis žodynas; Išsamusis žodynas; Išsamusis žodynas, diferencinis žodynas; Opozicija; Paplitimo žemėlapis; Sinonimai / Synonyms; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vietų pavadinimai.
EN
Comprehensive dictionary; Dialect; Differential dictionary; Distribution map; Living place names; Opposition; Synonym.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti, kokie tarmėse vartojami opozicijos kaimas-vienkiemis sinonimai užfiksuoti lietuvių kalbos žodynuose (išleistuose ir rengiamuose), kuriose vietovėse jie paplitę ir kaip apibrėžiama jų reikšmė. Žodžio kaimas ir jo sinonimų (kaimas, sodžius, kiemas) žemėlapis sudarytas 1977 m. išėjusioje knygoje Lietuvių kalbos atlasas. Leksika“. Žodžio vienkiemis ir jo sinonimų paplitimas įvairiose Lietuvos vietovėse kalbininkų kol kas išsamiau netyrinėtas. Todėl straipsnyje didesnis dėmesys skirtas opozicijos kaimas-vienkiemis žodžio vienkiemis ir jo sinonimų (vienkiemys, vienkemė, viensėdis, viensėdija, laukas) analizei, sudarytas šių žodžių paplitimo žemėlapis. Įvairiais amžiais žmonėms, renkantis gyvenamąją vietą, labai daug reikšmės turėjo tiek geografinės, tiek kintančios politinės, ekonominės, socialinės sąlygos. Tai turėjo įtakos ir kalbai: galėjo atsirasti naujų žodžių gyvenamajai vietai pavadinti, senieji ir naujieji gyvenamosios vietos pavadinimai pradėti vartoti pagrečiui ar atvirkščiai – naujieji išstūmė iš aktyviosios vartosenos senuosius. Tarminės Lietuvių kalbos žodyno ir tarmių žodynų iliustracijos dažniausiai atspindi XIX a. antroje pusėje – XX a. pirmoje pusėje vykusias permainas, susijusias su gyvenamosios vietos kaita. Nustatyta, kad žodynuose išsamiausiai yra užfiksuotas šiaurrytinėje Lietuvos dalyje ir apie Šakius žodžio vienkiemis ir jo sinonimų vartojimas. Formuluojant opozicijos kaimas-vienkiemis sinonimų apibrėžimus, labiau reikėtų atsižvelgti į istorinius laikotarpius, etnografinius to krašto bruožus, žmonių veiklos specifiką.

ENThe article seeks to determine what synonyms of the opposition kaimas – vienkiemis used in dialects are recorded in Lithuanian dictionaries (published and being prepared for publishing) and in which places they are common as well as to find out how their meaning is defined. The map of the word kaimas and its synonyms was presented in “Lietuvių kalbos atlasas. Leksika” [Atlas of the Lithuanian Language], which was published in 1977. So far, the spread of the word vienkiemis and its synonyms in various places of Lithuania has not been thoroughly analysed by linguists. Therefore, the article focuses more on the analysis of the word vienkiemis of the opposition kaimas-vienkiemis and its synonyms (vienkiemis, vienkiemė, viensėdis, viensėdija, laukas) and on the map of the spread of these words. At different times, people, when choosing a place to live, paid great attention to geographical as well as changing political, economic and social conditions. This also had an impact on the language: new words might have emerged to name a new place of residence, the old and the new names of the places of residence were used together or, on the contrary, the new replaced the old ones. Dialectal illustrations presented in the Dictionary of the Lithuanian Language and dialect dictionaries reflect the changes of the late 19th century– early 20th century related to the change of the place of residence. It has been established that the dictionaries provide more information on the use of the word vienkiemis and its synonyms in the North East part of Lithuania and around Šakiai. Formulating the definitions of the synonyms of the opposition kaimas – vienkiemis, one should pay more attention to historical periods, ethnographical features of this land and to the specifics of people’s activities.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19480
Updated:
2018-12-17 12:19:47
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: