Sudėtinės ir suaugtinės lietuvių kalbos morfologinės samplaikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtinės ir suaugtinės lietuvių kalbos morfologinės samplaikos
Alternative Title:
Two types of grammatical multiword units in Lithuanian : "sudėtinis žodis", "suaugtinis žodis"
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2010, Nr. 16, p. 79-88
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Morfologinė samplaika; Morfologinės samplaikos; Nekaitomos kalbos dalys; Suaugtiniai žodžiai; Sudėtiniai žodžiai; Tekstynas
EN
Compound; Compounds; Corpus; Grammatical Multiword Unit; Multiword expresions; Phrase of two or more functional words; Uninflected part of speech
Summary / Abstract:

LTIki šiol morfologinėmis samplaikomis (toliau MS) laikyti dvižodžiai ar ilgesni iš kaitomų ar (ir) nekaitomų kalbos dalių sudaryti sustabarėję junginiai, turintys bendrą reikšmę ir atliekantys vienos (dažniausiai nekaitomos) kalbos dalies funkciją. Kadangi lietuvių kalboje tą pačią funkciją atliekantys žodžiai (pvz., kažin kur – kažkur, vieną kartą – vienąkart) dėl rašybos taisyklių rašomi skirtingai, nuspręsta, kad reikėtų išplėsti MS sąvoką ir MS vadinti ne tik kelių žodžių kombinacijas, bet ir kelių žodžių sąaugas. Nustatyta, kad nemažą MS dalį sudaro šiame straipsnyje aprašytos, iš morfologiškai anotuoto „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ išrinktos suaugtinės dalelytės, prieveiksmiai, jungtukai, prielinksniai, ištiktukai ir įvardžiai. Skiriami du MS tipai: 1) MS, sudarytos iš kelių žodžių, jas siūloma vadinti sudėtiniais žodžiais; 2) MS, kurios yra kelių žodžių sąaugos, jas siūloma vadinti suaugtiniais žodžiais. Lietuvių kalbotyros darbuose nekaitomos kalbos dalys ir iš jų sudarytos keliažodės kombinacijos aprašomos nenuosekliai vartojant terminus samplaikinis, sudėtinis, sudurtinis, suaugtinis žodis; taip pat nevienodai suprantami ir terminai žodžių junginys, konstrukcija. Apie terminų įvairovę ir nenuoseklią vartoseną rašoma trečioje straipsnio dalyje. Antroje straipsnio dalyje pateiktos iš „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ išrinktos suaugtinės samplaikos, paaiškinta jų struktūra [Iš leidinio]

ENGrammatical multiword expressions (MWUs) of Lithuanian are defined as a type of fixed expressions consisting of two or more functional words that form semantically and syntactically unified, non-compositional unit that performs one syntactic function. Grammatical MWUs functionally stand for adverbs, prepositions, conjunctions, particles, pronouns, interjections. The goal of the article is to describe the Lithuanian grammatical MWUs in respect to their structural and orthographical features, as in the Lithuanian language grammatical MWUs can consist of two or more words (iki šiol - yet, still, till) or they can be compounds (ikšiol). Compound grammatical MWUs were investigated in the morphologically annotated Corpus of Contemporary Lithuanian Language, and compound particles, compound adverbs, compound prepositions, compound conjunctions, compound interjections were identified and analyzed. The analysis shows that compound grammatical MWUs are less numerous than grammatical MWUs, that are written as a phrase of two or more separated words. The authors discuss the need to distinguish two types of grammatical MWUs in Lithuanian in respect to their structure and spelling: a) MWUs that consist of two or more functional words and are written separately (kaţin kas - somebody); b) MWUs that consist of two or more functional words which are written together; the one element of these MWUs is normally reduced (kažkas - somebody). Some terminological inaccuracies of using terms related to compound words and MWUs in Lithuanian were discussed, and two terms sudėtinis žodis, suaugtinis žodis were chosen in order to qualify two types of grammatical MWUs of Lithuanian [From the publication]

ISSN:
1648-2824, 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26903
Updated:
2018-12-17 12:45:00
Metrics:
Views: 21    Downloads: 9
Export: