Antonimija ir antonimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antonimija ir antonimai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
199 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Apie antonimiją ir antonimus — Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai — Svarbiausi terminai — Leksinė semantinė antonimijos samprata ir jos loginis pagrindas — Leksinių semantinių antonimų darybos būdų bei reikšmių apžvalga — Antonimai su priešpriešos priešdėliais — Antonimija ir kitos leksinės semantinės kategorijos — Struktūrinės semantikos ir antonimijos ryšiai — Kryptinės, stačiakampės ir diametraliosios priešpriešos — Nesuderinamos ir suderinamos leksinės sistemos — Hiponimas, hiperonimas, hipersema ir hiposema — Hiponimijos ir hierarchinio žodyno santykis — Hierarchinio žodyno sandaros leksiniai skirtumai — Dalies ir visumos santykis su antonimija ir jos raiška — Žymėtieji ir nežymėtieji nariai. Jų sąsaja su giminystės leksemomis bei tam tikromis priešpriešomis — Priešpriešų analizės rūšys — Komponentinė analizė — Sintagminė priešpriešų analizė — Paradigminė priešpriešų analizė — Pragmatinė priešpriešų analizė — Antonimai lietuvių kalbos žodynuose — Antonimai didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ — Antonimai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ — Antonimų pateikimas lietuvių kalbos „Antonimų žodyne“ — Antonimų pateikimas kitų kalbų žodynuose — Sinonimų ir antonimų žodynų apžvalga — Pabaigos žodis — Santrumpos — Literatūra — Šaltiniai — Summary — Dalykinė rodyklė.
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography; Semantika / Semantics; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta leksinės semantinės kategorijos – antonimų – teoriniams tyrimams. Monografijoje apibendrinami antonimų teoriniai tyrimai ir Lietuvos bei užsienio lingvistų sukaupta patirtis nagrinėjant antonimijos teorinius ir metodologinius dalykus. Tai pirmas teorinis veikalas apie antonimus lietuvių kalba. Knyga skirta įvairiems kalbos vartotojams: žodynų specialistams, vertėjams, dėstytojams, studentams ir visiems, besidomintiems kalbą pagyvinančia antonimų raiškos teorine bei stilistine įvairove. Kalboje antonimai traktuojami kaip ypatingos leksinės semantikos tipas, grindžiamas priešingų reikšmių žodžiais ir supriešintomis loginėmis sąvokomis. Antonimų išskirtinis bruožas yra tas, kad jie turi derintis su tais pačiais žodžiais, tačiau čia esama skirtumo, o ne bendrumo. Antonimų poras gali sudaryti beveik visų kalbos dalių žodžiai. Darybos požiūriu antonimai yra šakniniai ir darybiniai, besiskiriantys įvairiomis reikšmėmis, žyminčiomis ypatybę, laiką ir jo trukmę, vietą, veiksmo tempą bei intensyvumą. Didelis dėmesys skiriamas struktūrinei semantikai aiškinantis antonimijos santykius. Tai faktas, patvirtinantis daugelio lingvistų nuomonę, kad dvinarės priešpriešos – svarbus veiksnys, semantiškai darantis įtaką kalbai. Komponentinė analizė yra priemonė, padedanti išaiškinti leksemų semantinius ryšius.Reikšminiai žodžiai: Antonimija; Antonimas; Antonimų tipai; Struktūrinė semantika; Komponentinė analizė; Opozicijų tipai; Kontrarinė opozicija; Kontradikcinė opozicija; Vektorinė opozicija; Hiponimas; Antonimų žodynas; Antonymy; Antonym; Types of antonyms; Structural semantics; Componential analysis; Types of opposites; Contrary opposite; Contradictory opposite; Vectoral opposite; Monografija; Hyponym; Lietuvių kalbos antonimai; Dictionary of antonyms; Leksinė semantika; Antonimų paradigmos; Leksikografija; Antonimų daryba; The monograph; Lithuanian antonyms; Lexical semantics; Antonymic paradigms; Lexicography; The derivation of antonyms.

ENThe monograph is the first attempt to describe Lithuanian antonyms and antonymy is a separate volume. It focuses on the problems of antonyms as a category within lexical semantics and provides a lexical semantic treatment of the concept of antonymy, approaches to the analysis of opposites and their presentation in dictionaries of Lithuanian and foreign languages. Antonymy is a complex linguistic phenomenon which serves as an instrument to solve numerous problems in lexicology and lexicography. Antonyms are based on opposites expressed in language by opposing logical concepts. Section Key Aims and Goals deals with the derivation of antonyms and antonymy, their interrelationship with logical concepts and other lexical semantic categories (synonyms, homonyms and polysemy). Another section gives an overview of the key terms used in the text. It should be pointed out that the term antonym has been coined by J. Smith by analogy with the synonym. The book also analyses different types of opposites - contrary, contradictory and vectoral; discusses the role of complements and converses. It offers an overview of a lexical semantic concept of antonymy and the foundation of its structure. [From the publication]

ISBN:
9789955704546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14434
Updated:
2020-10-14 18:22:10
Metrics:
Views: 309
Export: