Lietuvių kalbos beasmeniai sakiniai ir jų atitikmenys anglų kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos beasmeniai sakiniai ir jų atitikmenys anglų kalboje
Alternative Title:
Lithuanian impersonal sentences and their equivalents in the English language
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2008, Nr. 12, p. 5-10
Keywords:
LT
beasmenis sakinys ir beasmenė konstrukcija; predikatinis dėmuo; predikatinis centras; veiksnys; struktūrinė schema; semantinė grupė.
EN
impersonal sentence; impersonal construction; clause; subject; core; structural scheme; semantic group.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tema -- lietuvių kalbos beasmeniai sakiniai ir jų atitikmenys anglų kalboje. Straipsnio autorius teigia, kad beasmeniai sakiniai (BS) ar beasmenės konstrukcijos (BK), jų statusas ir interpretacija vis dar kelia nemaža diskusijų lietuvių ir anglų gramatikos darbuose, nors jau esama vertingų tyrimų. Straipsniu norima įsiterpti į tas teorines diskusijas, bandoma nustatyti, kas priklauso nuo lyginamųjų kalbų skirtingų tipų ir kas sąlygojama mokslininkų bendrųjų pažiūrų į sakinį ar predikatinį dėmenį (plg. ang. "clause"), į sakinio predikatinį centrą, į veiksnio sampratą. Beasmeniais sakiniais laikomi predikatiniai dėmenys, kurie gali turėti tik formalųjį veiksnį (plg. ang. " dummy subject") ar veiksnio projekciją, kuri skiria, pavyzdžiui, veiksmažodį "lyja" nuo sakinio "Lyja". BS ar BK pagrindinis informacinis krūvis tenka tariniui ar predikatyvui. Svarbiausi darbo uždaviniai: 1) nustatyti bendriausias lietuvių kalbos beasmenių sakinių struktūrines schemas; 2) išaiškinti, kaip jos modifikuojamos realizuojant tam tikrų semantinių grupių sakiniuose (predikatinio dėmens centre). Straipsnyje nustatoma, kokie anglų kalbos predikatiniai dėmenys atitinka konkrečių lietuvių kalbos semantinių grupių beasmenius sakinius. Straipsnio autorius teigia, kad ribos tarp lietuvių kalbos asmeninių ir beasmenių sakinių bei tarp jų grupių nėra griežtos ir ne visada aiškios. Lietuvių kalbos įvairių semantinių grupių BS atitikmenys anglų kalboje gali turėti gana skirtingą struktūrą, kartais būdingą anglų kalbos beasmenėms konstrukcijoms, kartais asmeniniams sakiniams.

ENThe study highlights problematic aspects of conception of the terms concerning impersonal sentences, identification of the boundaries of impersonal sentences in modern Lithuanian and English grammars. Structural peculiarities of impersonal sentences are identified which are determined by typological differences and contrasts, and particular expression depending on semantic types of impersonal sentences. The impersonal sentences are evaluated according to the grammatical subject approaching the reality. The specific subject "dummy" it is evaluated and the structure of the impersonal cleft clauses is determined. Structurally the Lithuanian impersonal sentences are divided into: 1) verbal (having the impersonal form of the verb or the auxiliary verb), 2) indeclinable adjectival or participial forms having a real or unvoiced copula/ junction, 3) substantive (with copula BE or without it). The particular impersonal clauses are treated as infinitival clauses. The existential clauses are interpreted as medium cases between the impersonal and personal clauses. The position of impersonal clauses within the compound sentences and the discourse are discussed. The peculiarities of the word order and the discourse role of focus and topic are established in the impersonal clauses in Lithuanian and English. The differences of the positions of beneficence and location in Lithuanian and English as well as translation problems are raised. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17498
Updated:
2018-12-17 12:16:33
Metrics:
Views: 15
Export: