Anglų kalbos sintaksiniai predikatai ir juos atitinkantys lietuvių kalbos vientisiniai tariniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anglų kalbos sintaksiniai predikatai ir juos atitinkantys lietuvių kalbos vientisiniai tariniai
Alternative Title:
English syntactic predicates and the corresponding forms of the Lithuanian simple predicates
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2008, Nr. 12, p. 11-15
Keywords:
LT
sintaksinis prediktatas (SP-tarinys); vientisinis (tarinys); struktūrinis SP tipas; morfosintaksinė SP raiška; sintetinės formos; analitiškumas; formų gramatinimas.
EN
syntactic predicate; simple predicate; structural type of the SP; morphosyntactis expression of the SP; synthetic and analytical forms; grammaticalisation of forms.
Summary / Abstract:

LTDabartinėse anglų kalbos gramatikose daugelį sintaksinių predikatų (SP) sudarantys veiksmažodžiai paprastai analizuojami morfologiškai, siekiant išsiaiškinti jų svarbą sakinyje. Tradicinėse lietuvių kalbos gramatikose nustatomi vientisiniai ir sudėtiniai tariniai, jų struktūriniai tipai ir morfosintaksinė raiška. Lietuvių kalbos gramatikų darbuose nevienodai skiriamos analitinės ir sudurtinės tarinių formos. Analitinėmis tarinio formomis dažniausiai laikomos veiksmažodžių samplaikos, kurios paradigminiais santykiais susiejamos su sintetinėmis formomis ir įeina į bendrą gramatinių laikų sistemą. Nustatyta, kad lietuvių kalbos sudurtinių formų tarinių abu dėmenys susieti morfologijos lygmenyje, nes tarp jų nėra sintagminio ryšio. Anglų kalbos SP formų gramatinimas ir apimtis dažnai nesutampa su lietuvių kalbos tarinių struktūriniais tipais, todėl kyla problemų dėl abiejų kalbų atitikmenų, terminų, taip pat dėl SP (tarinių) struktūrinių tipų ir jų interpretacijos. Šiame darbe siekiama ištirti anglų ir lietuvių kalbų SP (tarinių) morfologinius požymius ir analitiškumą. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with morphological features and analytical forms of the SP in the English and Lithuanian languages. Generally in the English and Lithuanian languages the syntactic predicates (SP) contain verbs by which the predication is conveyed. In English the structure of the morphosyntactic expression and the boundaries of the SPs generally do not correspond with the structural types and morphosyntactic expression of the SPs in Lithuanian. The problem arises approaching the comparison of the corresponding structural types of the SPs and their interpretation in both languages. In modern English grammars SPs contain verbs, the structure of which are generally analyzed approaching the morphology, syntax and semantics - according to the position in a sentence. The English analytical forms and the structure of the verb as the SP are of morphological nature. In modern Lithuanian grammars the SP is generally analyzed approaching the criteria of structure, morphology and semantics according to the importance in the sentence. Based on these criteria, the Lithuanian SPs are differentiated into the simple and compound predicates. The analytical forms of SPs are defined as the combinations of the words related with synthetic forms paradigmatically that generally form the system of grammatical tenses. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005. 200 p.
  • Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004. 191 p.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Lietuvių kalbos istorinė sintaksė / Vytautas Ambrazas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 612 p.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17499
Updated:
2018-12-17 12:16:34
Metrics:
Views: 52    Downloads: 4
Export: