Lietuvių kalbos žargono suprieveiksmėję žodžių junginiai ir suaugtiniai prieveiksmiai bei jų adaptacinės ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos žargono suprieveiksmėję žodžių junginiai ir suaugtiniai prieveiksmiai bei jų adaptacinės ypatybės
Alternative Title:
Adaptative features of the slang adverbs in the Lithuanian language: adverbialized word-combination and compound adverbs
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 272-309
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prieveiksmiai; Prieveiksmėjimas; Žargonas; Adaptacija; Adverbs; Adverbialization; Slang; Adaptation.
Keywords:
LT
Adaptacija; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žargonas; Rusų kalba / Russian language.
EN
Adaptation; Adverbs; Slang.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lietuvių kalbos žargono ir nenorminės kalbos suprieveiksmėję žodžių junginiai ir suaugtiniai prieveiksmiai (205), atrinkti iš Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyno. Analize siekiama nustatyti sistemiškus prieveiksmėjimo ir skolinių adaptacinius ypatumus. Didžioji dalis prielinksninių konstrukcijų, prieveiksminių frazeologinių junginių ir suaugtinių prieveiksmių yra iš rusų kalbos fonetiškai ir grafiškai adaptuoti skoliniai. Leksika yra adaptuojama fonetiškai ir grafiškai pagal svetimųjų fonemų substitucijos kuo artimesnėmis savosioms principą. Dalis žargonybių taip pat adaptuojamos morfologiškai: integruojamos į lietuvių kalbos fleksines paradigmas. Suaugtiniai žargoniniai prieveiksmiai yra iš rusų kalbos skolintų prielinksnių ir dalelyčių junginiai su daiktavardžiais, kurių prielinksniai ir dalelytės savitai adaptuojant paverstos priešdėliais. Tarp suprieveiksmėjusių žodžių junginių ir suaugtinių prieveiksmių daug vulgarizmų. [Iš leidinio]

ENThis article analyses 205 adverbialized word-combination and compound adverbs from Lithuanian slang and non-standard dictionary (Kaunas, 2012). The analysis aims to identify and describe systematic process of adverbialization and adaptation. Most of the prepositional constructions or adverbic phraseological compounds are phonetically and graphically adapted borrowings from the Russian language. The adverbs are adapted phonetically and graphically according to the principle of substitution of foreign phonemes as close as possible to their own. Part of adverbs is also morphologically adapted: integrated into the flexic paradigms of the Lithuanian language. Most of compound adverbs are combinations of prepositions and particles with nouns borrowed from the Russian language, whose prepositions and particles are transformed into prefixes by adaptation. There are a lot of vulgarisms among the adverbialized word-combinations and compound adverbs. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-13
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91283
Updated:
2021-03-16 21:20:14
Metrics:
Views: 85    Downloads: 33
Export: