Stabiliojo centro veiksmažodžių šaknies struktūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stabiliojo centro veiksmažodžių šaknies struktūra
Alternative Title:
Structure of stable nucleus roots of verbs
In the Journal:
Kalbotyra. 2000, t. 48 (1)- 49 (1), p. 71-82
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTKaip rodo daugelio kalbų morfemų struktūros tyrinėjimai, savo garsine sandara skiriasi atskiros morfemos, pavyzdžiui, lietuvių kalbos šaknyse panaudojamos visos kalbai būdingos fonemos, afiksuose - tik nedidelė jų dalis. Vienai kuriai kalbai paprastai būdinga tam tikra šaknies struktūra, tačiau veiksmažodžių šaknys savo fonotaktine sandara gali skirtis nuo vardažodžių. Lietuvių kalbos vardažodžių šaknies struktūra išsamiai tyrinėta ir aprašyta V. Karosienės darbuose, o veiksmažodžio šaknies fonotaktikai dėmesio skirta kur kas mažiau. Straipsniu autorė siekia šiek tiek tą spragą užpildyti. Tyrimui panaudoti 893 bendrinės lietuvių kalbos veiksmažodžiai. Medžiaga rinkta iš "Dabartinės lietuvių kalbos žodyno" ; svetimžodžių ir tarminės leksikos atsisakyta. Kaip žinoma, veiksmažodžių šaknies centras, labai sudėtingas ir nevienalytis: jame atsispindi įvairūs istoriniai ir morfonologiniai procesai. Dėl to skirtinas stabilusis, kur šaknies balsis ar dvibalsis visose formose išlieka nepakitęs, ir kintamasis - toks, kuriame vyksta įvairios balsių kaitos. Dauguma dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių turi stabilųjį centrą, todėl straipsnyje ir analizuojama šio tipo šaknų struktūra.Reikšminiai žodžiai: Stabiliojo centro šaknies struktūra; Veiksmažodis; Latvių kalba; Inicialė; Finalė; Structure of stable nucleus root; Verb; Latvian language; Initial cluster; Final cluster.

ENThe article presents a structural description of the roots with the nucleus (vowel or diphtong), which has never changed in the basic forms of the verb, c. g. dirba - dirbo, dirbti 'to work'; rėkia - rėkė, rėkti 'to shout'; plaukia - plaukė, plaukti 'to swim'. An analysis is given to the roots as well as to the initial and final consonant clusters. The comparison of the structure of verbal roots with Lithuanian and Latvian, has shown some differences, c. g. there arc 14 structural models of the verbal roots, but there are 15 structural models of the Lithuanian and Latvian nominal roots. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15051
Updated:
2018-12-17 10:42:39
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: