Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kalboje
Alternative Title:
A Couple of Difficult Cases of Combination in the Administrative Language
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2004, 77, p. 46-55
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama pora keblesnių pažyminių derinimo atvejai. Derinimo problemų kyla šiais atvejais: a) kai yra keli pažymimieji žodžiai; b) kai yra keli pažyminiai. Kai pažymimieji žodžiai yra keli, o jų giminės ir skaičiai skirtingi, pažyminius galima derinti įvairiai. Prieš pažymimųjų žodžių eilę einantis pažyminys derinamas skaičiumi ir gimine su artimiausiu pažymimuoju žodžiu. Retais atvejais su vienaskaitos formos pažymimaisiais žodžiais gali būti vartojamas ir daugiskaitos formos pažyminys. Po pažymimųjų žodžių eilės einantis pažyminys paprastai derinamas semantiškai (būna daugiskaitos vyriškosios giminės formos). Derinti su artimiausiu pažymimuoju žodžiu pažyminį galima tada, kai iš konteksto aišku, kad apibūdinamas ne tik tas žodis, bet ir kiti, su juo susiję sujungiamuoju ryšiu. Administracinėje kalboje prepozicinių ir postpozicinių pažyminių ir vardinių tarinio dalių, kuriuos reikia derinti su keliais pažymimaisiais žodžiais ar veiksniais, derinimo dėsningumai yra panašūs. Kai kelių žodžių ypatybes nusako šalutinis sakinio dėmuo, jis jungiamas reikiamo linksnio daugiskaitos formos įvardžiu kurie, -ios. Kai yra keli vienaskaitos formos derinamieji pažyminiai, sujungti sujungiamaisiais jungtukais ar visai be jungtukų, ir kalbama apie kelis objektus, jų pažymimasis žodis administracinėje kalboje paprastai būna daugiskaitos formos. Kitose vartojimo srityse skaičiaus forma gali įvairuoti.Reikšminiai žodžiai: Administracinė kalba; Derinimas; Pažyminys; Pažymimasis žodis; Administrative language; Agreement; Attribute; Modified word.

ENThe article analyses several difficult cases of combining attributes. Combining problems occur in the following cases: a) when there are several determinatives; b) when there are several attributes. When there are several determinatives, and their gender and number are different, attributes may be combined differently. The number and gender of an attribute that before several determinatives is adjusted to the closest determinative. In rare cases the plural attribute may be used with singular determinatives. An attribute that comes after several determinatives is usually adjusted semantically (there are plural masculine forms). It is allowed combining with the closest determinative only when it is clear from the context that not only the last determinative is modified, but all determinatives in the row. In the administrative languages the adjustment rules of prepositional and post-positional attributes and predicate nominatives that have to be combined with several attributes are similar. When the features of several words are determined by a subordinate component of the sentence, it is adjusted by an appropriate by a plural form of the pronoun kurie, -ios of an appropriate case. When there are several singular attributes connected by conjunctions and several objects are presented, the determinative in the administrative language is usually in the plural. In other fields of use the form of the number may vary.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
  • Būdvardžių derinimas / Loreta Semėnienė. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 37-66.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11089
Updated:
2018-12-17 11:21:30
Metrics:
Views: 41    Downloads: 4
Export: