Deminutyvų reikšmės perteikimas verčiant iš lietuvių į anglų kalbą

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėDeminutyvų reikšmės perteikimas verčiant iš lietuvių į anglų kalbą
Autoriai
LeidinyjeJaunųjų mokslininkų darbai . 2005, Nr. 1 (5), p. 223-231
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTdeminutyvai; anglų kalba
ENdiminutives; Lithuanian; English
Santrauka / Anotacija

LTLietuvių kalba iš kitų kalbų ypač išsiskiria mažybinių-maloninių formų gausumu ir įvairumu. Anglų kalbai šie vediniai visai nebūdingi, todėl akivaizdu, kad verčiant tekstą, kuriame gausu deminutyvų, susiduriama su ekvivalentiškumo problema. Šio straipsnio objektas yra lietuvių kalbos deminutyvų vertimas į anglų kalbą: deminutyvų vertimo būdai, jų funkcijos tekste, ekvivalentiškumas. Darbo tikslas yra ištirti, kaip anglų kalba perteikiama lietuvių kalbos deminutyvų reikšmė. Straipsnyje aptariami lietuvių ir anglų kalbų deminutyvų darybos būdai, lyginamas abiejų kalbų deminutyvų vartojimas ir funkcijos, analizuojami deminutyvų vertimo būdai iš lietuvių į anglų kalbą; tyrinėjama, kokie anglų kalbos žodžiai į lietuvių kalbą verčiami deminutyvais. Visi lietuvių kalbos deminutyvai yra priesagų vediniai. Anglų kalboje vartojamos tik kelios deminutyvų priesagos. Didžiąją deminutyvinių reikšmių dalį sudaro analitinės konstrukcijos. Lietuvių kalbos deminutyvus vartoja įvairaus amžiaus žmonės. Anglų kalbos deminutyvus dažniausiai vartoja (ir yra jais apibūdinami) vaikai ir moterys. Lietuvių kalbos deminutyvai į anglų kalbą verčiami konstrukcijomis su little ir small; žodžiu, kurio reikšmė ekvivalentiška lietuvių kalbos deminutyvui; kartais neverčiami (praleidžiami). Verčiant iš anglų į lietuvių kalbą yra vartojama daug daugiau deminutyvų negu yra originale. Dėl kalbų žodžių darybos ir kultūrų skirtumų, verčiant iš lietuvių į anglų kalbą, deminutyvo reikšmė dažnai praranda savo semantinį atspalvį, ir vertėjai negali iki galo atskleisti lietuvių kalbos savitumo.

ENTranslation problems while translating from Lithuanian into English arise in a number of aspects. One of them is a translation of Lithuanian diminutives. Lithuanian is rich in forms bearing the meaning of smallness and endearment.. English does not compare with Lithuanian in either number or usage of morphological diminutives. The paradigm is made up only of a few the most common suffixes. Linguists suggest the equivalence between the English analytic diminutive with little and the synthetic diminutive in European languages. The article discusses and compares the formation and the usage of diminutives in different speech situations in Lithuanian and in English, analyses the means of translation of diminutives. The conveyance of the equivalent diminutive meaning translating from Lithuanian into English is of paramount importance in translation, as diminutives reveal peculiarities of the Lithuanian language and culture [From the publication]

ISSN1648-8776
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Etnolingvistika / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2000. 181 p.
  • Lietuvių kalbos deminutyvų stilistika : disertacija / Jurgita Macienė. Šiauliai, 2003. 144 lap.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Stilistika / Kazimieras Župerka. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012. 113 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3103
Atnaujinta2018-12-17 11:37:09
Metrika Peržiūros: 3    Atsisiuntimai: 1