Fizikos terminų vartosenos aktualijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizikos terminų vartosenos aktualijos
Alternative Title:
Urgent problems of the usage of the terms of physics
In the Book:
Vėliau paskelbta leidinyje: Terminologija. Terminografija. Terminija / Angelė Kaulakienė. Vilnius: Technika, 2014
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Sinonimai / Synonyms; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos fizikos terminų vartosenos problemos ir naujovės. Dabartiniu metu kiekvienoje kalboje reiškiasi dvilypis procesas: didžiulis naujų terminų antplūdis ir jų skverbimasis į bendrinę kalbą. Dėl tokios intensyvios terminijos raidos termininė leksika ateityje gali tapti tuo pačiu pagrindiniu bendrinės kalbos žodyno fondu. Tačiau jis turėtų būti ne stichiškai susidariusi termininė leksikos visuma, bet sąmoningai sukurtų terminų, atitinkančių kalbos, logikos, terminologijos reikalavimus, visetas, išlaikantis terminų pastovumo principą. Analizuojami trijų aprobuotų terminų žodynų įvairuojantys fizikos terminai. Tai keturkalbis (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių) „Fizikos terminų žodynas“ (1979); penkiakalbis (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų) „Elektrotechnikos terminų žodynas“ (1999); penkiakalbis (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų) „Radioelektronikos terminų žodynas (2000). Daroma išvada, kad fizikos terminų vartosenos prieštaras lemia intralingvistinis veiksnys – trūksta sutarimo apskritai dėl kalbos norminimo principų, normų variantiškumo ir jų taikymo griežtumo laipsnio; interlingvistinės priežastys – kalbų kontaktai ir terminų skolinimasis bei to skolinimosi rezultatas – skolintų ir savų terminų proporcija ir disproporcija bei ekstralingvistiniai veiksniai – asmenybės, terminologijos subjektyvumas, terminų norminimo subjektų, t. y. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto, aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos katedrų ir pan. nedarni veikla. Praktinei vartosenos darnai pasiekti būtinas išsamus minėtų veiksnių tyrimas.Reikšminiai žodžiai: Fizikos terminai; Sinonimas; Taisyklingumas; Terminologija; Terminų skolinimasis; Terminų standartizavimas; Variantas; Žodynas; Correctness; Dictionary; Physics terms; Synonym; Term borrowing; Term standardization; Terminology; Terms of physics; Variant.

ENThe article analyses some varying terms of physics in the three approved dictionaries of terms: a four-language (Lithuanian, Russian, English, German) "Dictionary of the terms of physics" (over 19,000entries) published in 1979; a five-language (Lithuanian, German, English, French, Russian) "Dictionary of electrotechnical terms" (11,500 entries) published in 1999 and a five-language (Lithuanian, German, English, French, Russian) "Dictionary of radioelectronical terms" (19,000 entries) in 2000. Such variation of the usage of physical terms is determined by the following factors: a) intralinguistic (in general there is no concord concerning the principles of language variation, the variation of standards, the definiteness of the degree to which they should be applied; b) interlinguistic (contacts of languages and borrowing the terms the result of which is some proportion and some disproportion between the borrowed terms and the own ones); c) extra linguistic (subjectivity of a person, the terminologist, inharmonious activity of the subjects of term standardization, i.e of the State commission of the Lithuanian language, of the Institute of the Lithuanian language, the Departments of the Lithuanian language at higher schools and so on). In order to achieve harmony in practical usage complex and thorough studies of the above-mentioned factors are necessary. [text from author]

ISSN:
1392-592X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34734
Updated:
2016-11-16 15:03:57
Metrics:
Views: 31
Export: