Daugiareikšmiai ir homoniminiai statybos liaudies terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daugiareikšmiai ir homoniminiai statybos liaudies terminai
Alternative Title:
Polysemous and homonymous folk terms of building
In the Journal:
Terminologija. 2009, 16, p. 68-92
Keywords:
LT
Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama daugiareikšmė „Lietuvių kalbos žodyno“ (t. I-XX) ir „Lietuvių kalbos atlaso“ (t. I) statybos liaudies terminija. Siekiama nustatyti, kas būdinga daugiareikšmei ir homoniminei statybos liaudies terminijai, palyginti terminų grupių požymius. Iš viso aptariama 789 skirtingi terminai. Daugiareikšmę statybos liaudies terminiją sudaro įvairialypiais ryšiais susiję terminai. Artimas sąvokas įvardijančių daugiareikšmių terminų grupę daugiausiai sudaro priklausymo, paskirties ir sudėties skiriamųjų semų turintys terminai. Nemaža daugiareikšmių terminų dalis yra asociaciniais ryšiais susiję terminai. Metoniminių terminų grupę daugiausia sudaro visumos ir dalies santykiais susiję terminai. Mažiausiai yra medžiagos ir gaminio santykiu susijusių ar įrankio ir veiksmo padarinio santykiu susijusių terminų. Metaforiniais ryšiais susijusių daugiareikšmių terminų grupę sudaro išorės formos, paskirties, sudėties ir asociacinio panašumo semomis susiję įprastas statybos sąvokas įvardijantys ir metaforiniai terminai. Nemažai terminų su neaiškiomis reikšmių sąsajomis. Skirtingo reikšmės branduolio daugiareikšmiai terminai daugiausia turi bendrų reikšmės periferijos požymių, žyminčių paskirtį, vietą, formą ir sudėtį. Daugiareikšmiai metaforiniai terminai turi bendrų šalutinių išorės panašumą, užimamos vietos panašumą, paskirties panašumą ir asociacinį panašumą žyminčių semų. Homoniminių terminų grupėje vyrauja darybiniai homonimai, kuriuos sudaro fonetinį šaknies ar kamieno sutapimą turintys terminai. Žymiai rečiau pasitaiko etimologinių homonimų.Reikšminiai žodžiai: Daugiareikšmiai ir homoniminiai liaudies terminai; Homonimija; Liaudies terminas; Metaforiniai ryšiai; Metoniminiai ryšiai; Polisemija; Reikšmė; Sema; Statybos liaudies terminai; Terminai; Terminas; Terminologija; Folk terminology; Folk terminology of construction; Homonymy; Meaning; Metaphorical relations; Metonymical relations; Polysemous and homonymous folk terms; Polysemy; Seme; Term; Terminology; Terms.

ENThe article reviews polysemous folk terms for building in “Lietuvių kalbos žodynas” [Lithuanian language dictionary] (vol. I–XX) and “Lietuvių kalbos atlasas” [Lithuanian language atlas] (vol.I). The author of the article seeks to establish peculiarities of polysemous and homonymous folk terms for building and compare features of groups of terms. 789 different terms are discussed. Polysemous folk terms for building are comprised from variously interrelated terms. The group of polysemous terms of close meaning is mainly comprised of terms with differential semes for dependence, purpose and composition. A great deal of polysemous terms is related to terms in an associative manner. The group of metonymical terms is mainly comprised of terms related in terms of the whole and the part. The number of terms interrelated as materials and products or as instruments and activity outcomes is the lowest. The group of polysemous terms with metaphoric relations is comprised of metaphoric terms and terms for common construction notions interrelated with semes for outer form, purpose, composition and associative resemblance. A great number of terms have unclear meaning relations. Polysemous terms with different core meaning usually have periphery features of common meaning marking purpose, place, forms and composition. Polysemous metaphoric terms have common auxiliary semes marking outer resemblance, the resemblance of the occupied place, purpose resemblance and associative resemblance. The group of homonymic terms has derivative homonyms prevailing, which are comprised of terms with phonetic root or stem conjunction. Etymological homonyms are a rather rare phenomenon.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25121
Updated:
2018-12-17 12:38:51
Metrics:
Views: 80    Downloads: 15
Export: