Triobiškių dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Triobiškių dainos
Editors:
Kalindrienė, Elvyra, parengė [edt]
Publication Data:
Marijampolė : Piko valanda, 2009.
Pages:
238 p
Keywords:
LT
Andrius Botyrius; Filipas Fortunatovas; Vsevolodas Mileris; Dainos / Songs; Liaudies kultūra / Folk culture; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro dvi dalys: straipsniai apie Triobiškių kaimą, garsius su kaimu susijusius žmones ir lietuvių liaudies dainos, surinktos 1871 m. Sūduvos kaime, Triobiškiuose, ir išleistos 1873 metais Maskvoje kirilica su vertimu j rusų kalbą. Pirmojoje knygos dalyje, remiantis išlikusiais istoriniais šaltiniais ir etnografine medžiaga, pristatoma Triobiškio kaimo istorija ir dabartis, Parodoma kaimo nykimo istorija. Daroma išvada, kad buvusio didelio, klestinčio ir dvasine, ir ūkine prasme kaimo beveik nebeliko: 2009 metais Triobiškių kaimo trijose sodybose gyveno 8 žmonės. Knygoje nagrinėjamas lietuvybės puoselėjimas senajame Triobiškių kaime, plačiausiai sustojant ties Botyrių gimine ir jos švietėjiška veikla. Pristatomas Andriaus Borytiaus gyvenimas ir veikla. Atskiri knygos skyriai nagrinėja Maskvos universiteto profesoriaus Filipo Fortunatovo ir sakmių (bylinų) tyrinėtojo, Maskvos Etnografijos mokslinės mokyklos atstovo Vsevolodo Mileriaus gyvenimą ir veiklą, susijusią su Lietuva. Pasakojama, kaip jie, padedami Andriaus Botyriaus, kirilica surašė kaimo dainas. Teigiama, kad F. Fortunatovui šios dainos tapo mokslinių tyrimų medžiaga kuriant pasaulinio garso Maskvos lyginamosios lingvistikos mokyklą. Prieš pateikiant dainas, spausdinama jų rinkėjų pratarmė, taip pat sudarytojų paaiškinimai, kokie pakeitimai padaryti: dainos užrašytos posmais, pataisyta tarmė, užrašytos melodijos. Knyga iliustruota Triobiškių kaimo istorinėmis fotografijomis, taip pat knygoje aprašomų asmenybių nuotraukomis.Reikšminiai žodžiai: Andrius Botyrius; Filipas Fortunatovas; Folkloristika; Istorija; Liaudies dainos; Liaudies dainos; Lietuvių liaudies dainos; Triobiškių kaimas; Triobškių kaimas; Vsevolodas Mileris; Andrius Botyrius; Collection of folk songs; Filip Fortunatov; Folk songs; Folkloristic; History; Lithuanian folk songs; Triobiškiai village; Village Triobiškiai; Vsevolod Miller.

ENThe book consists of two parts: articles about Triobiškiai village and famous people related to the village as well as Lithuanian folk songs collected in Triobiškiai, a village of the Sudovia region, in 1871 and published in Moscow in 1873 in the Cyrillic alphabet with translation to Russian. The first part of the book, basing on the remaining historical sources and ethnographical material, presents the history and the present of Triobiškiai village. Once large and prosperous both spiritually and economically, it has almost disappeared: 8 persons lived in three homesteads of Triobiškiai village in 2009. The book analyses nurturance of the Lithuanian spirit in the old village of Triobiškiai and widely explores the family of Botyrius and their educational activities. The life and activities of Andrius Botyrius are presented. Separate chapters of the book focus on the life and activities related to Lithuania of Filipp Fortunatov, professor of the University of Moscow, and Vsevolod Miller, representative of the Moscow Ethnographic Scientific School and the researcher of stories (bylina). They are said to have written down the songs of the village in the Cyrillic alphabet with the help of Andrius Botyrius. These songs were used by Fortunatov as a material for scientific research when establishing the world-famous Moscow School of Comparative Linguistics. The songs in the publication are preceded by the foreword of their collectors as well as the explanations of the compilers as to modifications made: the songs were written in stanzas, the pronunciation was corrected, and melodies were also put down. The book is illustrated with the historical photographs of the village of Triobiškiai and the pictures of persons described in the book.

ISBN:
9786094220074
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26007
Updated:
2020-11-13 22:47:51
Metrics:
Views: 66
Export: