Skaičiaus kategorijos narių paradigminiai ryšiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaičiaus kategorijos narių paradigminiai ryšiai
In the Book:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami lietuvių kalbos dvinarės skaičiaus kategorijos narių paradigminiai ryšiai, supažindinama su skaičiaus kategorijos apibrėžimo lietuvių kalbotyroje problema. Nustačius skaičiaus kategorijos priklausymą nuo daiktavardžio reikšmės, iškeliamas opozicijos tarp vienaskaitos ir daugiskaitos klausimas, pateikiami įvairūs požiūriai į tai, kokio tipo, privatyvinė ar ekvipolentinė, yra ši priešprieša. Straipsnyje analizuojamas gramatinės reikšmės skirtumas tarp vienaskaitos ir daugiskaitos ir tai, ar skaičių formas skiria viena reikšmė, ar jų pluoštas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaičius; Paradigminiai ryšiai; Vienaskaita; Daugiskaita; Privatyvinė opozicija; Ekvipolentinė opozicija; Number; Paradigmatic relations; The singular; The plural; Privative opposition; Equipollent opposition.

ENThe article deals with paradigmatic relations of the members of the binomial grammatical category NUMBER and introduces to the problem of the definition of NUMBER in the Lithuanian linguistics. As number is dependent upon the meaning of noun, the question of opposition between the singular and plural is emphasized. Different approaches to whether this opposition is equipollent or privative are presented. The focus is put on the difference between the singular and the plural. The study is concentrated on defining whether one or several features distinguish the forms of number. [From the publication]

ISBN:
9789955181712
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11908
Updated:
2013-08-22 16:13:56
Metrics:
Views: 16
Export: