M. Daukšos Katekizmo (1595) lyginamieji sakiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Daukšos Katekizmo (1595) lyginamieji sakiniai
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 53, p. 23-31
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami M. Daukšos Katekizmo lyginamieji sakiniai. Nustatyta, kad jame vartojami tie patys jungiamieji žodžiai kaip ir dabartinėje lietuvių kalboje. Šliejamieji kokybės lyginamieji sakiniai Kathechisme ir Trumpame Bude vartojami su jungiamuoju žodžiu kaip. Kiekybės lyginamasis sakinys su jungiamuoju žodžiu kiek pavartotas tik Kathechisme, o santykio lyginimasis sakinys su koreliuotu jungiamuoju žodžiu kuo - tik Trumpame Bude. Valdomieji lyginimą požymio laipsnio atžvilgiu reiškiantys sakiniai su jungtuku neg vartojami tik lenkiško atitikmens neturinčioje Kathechismo atkarpoje ir Trumpame Bude. To paties sintaksinio tipo lyginamieji sakiniai su jungiamuoju žodžiu nekaip pavartoti Kathechisme ir Trumpo Budo pratarmėje. Jais lyginami predikatai. Veiksmažodžio bevelyti valdomas lyginamasis sakinys su jungtuku neg pavartotas nuo lenkiško originalo nepriklausomoje teksto atkarpoje ir turbūt atspindi autentišką šio tipo sakinių vartoseną. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Katekizmai; Sudėtiniai sakiniai; Lyginamieji sakiniai; Prijungimas.

ENThe article deals with comparative clauses in M. Daukša's Catechism. They contain the same conjunctions as in modern Lithuanian. Modifi er clauses expressing comparison of quality are introduced by the conjunction kaip both in the Catechism and in the Trumpas Budas. A comparative clause of quantity introduced by kiek is attested only in the Catechism, and a correlative clause with kuo - tuo only in the Trumpas Budas. Comparative complement clauses expressing differences of degree, introduced by the conjunction neg, are used only in the part of the Catechism that has no Polish equivalent, and in the Trumpas Budas. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2009
Updated:
2018-12-17 11:35:37
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: