Leksikos ribos ir paribiai medicinos terminijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikos ribos ir paribiai medicinos terminijoje
Alternative Title:
Lexical limits and fringes in medical terminology
In the Journal:
Respectus philologicus. 2018, Nr. 33 (38), p. 49-58
Keywords:
LT
Leksika; Skoliniai; Medicinos terminai; Anketinė apklausa.
EN
Lexicon; Loanwords; Medical terms; Questionnaire survey.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentų nuostatos medicinos terminijos skolinių atžvilgiu. Tokia skolinių analizė atliekama pirmą kartą. Kalbos patarimų knygos ,, Leksika. Skolinių vartojimas: Leksikos skolinių sąrašas ir Senųjų svetimybių sąrašas“ 2013 metų laidoje daug iki tol buvusių neteiktinų ir vengtinų svetimybių tapo bendrinės kalbos normos variantais. Tarp tokių svetimybių yra ir medicinos terminų. Tai paskatino atlikti šį tyrimą. Tyrimo respondentai buvo LSMU Medicinos fakulteto II kurso studentai. Tyrime dalyvavo 100 studentų. Jiems buvo pateiktas specialiai šiam tyrimui sudarytas 40-ties medicinos terminų sąrašas. Tyrimo dalyviai buvo paprašyti nurodyti, kuris iš pateiktų terminų yra norminis, o kuris neatitinka bendrinės kalbos normos reikalavimų. Tyrimo tikslas – ištirti, ar studentai geba nustatyti skolinio santykį su bendrinės kalbos norma. Be to, kelta hipotezė, kad studentai geba skirti norminius ir nenorminius skolinius. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad neteiktinus ir vengtinus skolinius iš viso nenorminiais laikė 85,8 proc. studentų. Dvigubai daugiau respondentų šalutiniu normos variantu laikomus skolinius nurodė kaip nenorminius. Lygiaverčiu normos variantu laikomus skolinius kaip nenorminius nurodė daugiau kaip pusė (56,5 proc.) apklaustųjų. Tyrimo hipotezė pasitvirtino. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the attitudes of the students of Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) regarding the use of loanwords in medical terminology. Many of the previously unacceptable and avoidable barbarisms used in the book of language tips “Lexicology: usage of loanwords” (published in 2013), became standard versions of the general language. Among such loanwords are the medical terms, which led to carrying out this research. Survey respondents were second-year students of the Faculty of Medicine of LSMU. The study involved 100 students. A list of 40 medical terms was specifically made for this research and was submitted to the students. The aim of this article is to research whether students are able to determine the ratio of a loanword to the norm of the standard language. The article raises the hypothesis that the students will be able to differentiate normative and non-standard loanwords. The analysis showed that 85.8% of respondents indicated loanwords being totally unacceptable and avoidable. Twice as many respondents reported that the loanwords, considered as side version of the norm, did not meet the requirements of the standard language norm. More than half (56.5%) of respondents indicated that loanwords, considered as an equivalent variant of the norm, did not meet the requirements of the standard language norm. The research hypothesis proved to be true. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80034
Updated:
2019-11-07 14:17:21
Metrics:
Views: 53    Downloads: 3
Export: