"Bendrinės lietuvių kalbos žodynas". Siekiamybė ir realybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Bendrinės lietuvių kalbos žodynas". Siekiamybė ir realybė
Alternative Title:
"Bendrinės lietuvių kalbos žodynas". Goal and reality
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ (toliau – BŽ) rengimo nuostatos ir darbai. Šiuo metu parašyta daugiau negu du trečdaliai būsimojo žodyno – apie 120 autorinių lankų. Tai didžioji dalis daiktavardžių, smulkesnės kalbos dalys, dabar daugiausia dėmesio skiriama veiksmažodžiams. Šiuo metu tekstas ir rašomas, ir redaguojamas. BŽ rašomas ir redaguojamas ne pagal abėcėlę, o pagal bendrus darybinius ar semantinius žodžių bruožus, t. y. žodžių grupėmis. Be abejo, visų žodžių į atskiras grupes išskirti nėra prasmės, todėl rašoma ir pagal abėcėlę. Prieš akis turint panašius žodžius, juos galima vienodžiau paaiškinti, jei reikia, netgi susikurti tam tikras apibrėžimo schemas. Dirbant su vieno tipo žodžių grupe, lengviau ne tik juos apibrėžti, bet ir išskirti reikšmes. BŽ pagrindiniai apibrėžimų tipai yra trys – aiškinamasis, sinoniminis ir nuorodinis. Pastarųjų dviejų tipų BŽ gerokai sumažinta, nes aiškinant sinonimais niveliuojami artimų žodžių reikšmių skirtumai, o nuorodinis aiškinimas apskritai tik nukreipia į kitą žodį. BŽ skirsis nuo kai kurių žodynų ir savo gramatinėmis pažymomis – prie visų žodžių nurodoma kalbos dalis, keblesniais atvejais – ir skaičius ar giminė. Prie veiksmažodžių ir kai kurių būdvardžių – sintaksinis junglumas. Laikomasi nuomonės, kad žodyno straipsniuose pateikiami vartosenos pavyzdžiai turi būti maksimaliai informatyvūs ir autentiški, o ne sugalvoti žodynininko. BŽ rengėjų siekiamybė – kad žodynas būtų norminis ir atspindėtų realią dabartinę kalbą. Stengiamasi išlaikyti pusiausvyrą tarp oficialiosios ir šnekamosios kalbos.Reikšminiai žodžiai: Bendrinė lietuvių kalba; Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; Giminė; Kalbos dalis; Leksikografija; Skaičius; Valentingumas; Žodynas; Žodžių grupė; Dictionary; Dictionary of Standard Lithuanian; Gender; Lexicography; Lexicosemantic group; Number; Part of speech; Standard Lithuanian language; Valency.

ENMore than two-thirds of the future Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of Standard Lithuanian) have been compiled. The entire dictionary should encompass about 160-170 author's sheets. Systemic defects occur in alphabetical dictionaries. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas is not only being edited but is also being written in lexicosemantic groups. When a compiler has similar words before him, he can define them more uniformly by creating certain schemes for doing so. The part of speech is indicated for all words; in ambiguous instances, number or gender is also given; and for verbs and some adjectives - syntactic valency. Such information is very useful for readers, but including it complicates the work of the compilers of this dictionary. Efforts are being made to illustrate semantic valency with examples. The selection of words involves many difficulties: the names for new realities have not yet become established, and in general, some borrowings do not have Lithuanian equivalents. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34868
Updated:
2017-02-02 23:06:47
Metrics:
Views: 392
Export: