Mato Slančiausko rankraštinis "Žodynėlis = iš enciklopedijos. 1903"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mato Slančiausko rankraštinis "Žodynėlis = iš enciklopedijos. 1903"
Alternative Title:
"Dictionary = From Encyclopaedia. 1903" - the manuscript dictionary of Matas Slančiauskas
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 71, p. 64-101
Summary / Abstract:

LTraipsnyje pirmą kartą mokslo visuomenei pristatomas rankraštinis Mato Slančiausko „Žodynėlis = iš enciklopedijos. 1903“, saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriuje. Aptariama rankraščio struktūra, svetimžodžiai iš įvairių (lotynų, graikų, vokiečių, anglų, prancūzų, sanskrito) kalbų. Šio rankraščio 1910 m. perrašąs, su prierašu „K. Barauske“, lyginamas su 1903 m. žodynėliu. Išryškinami abiejų žodynėlių skirtumai. Rankraštinio „Žodynėlio = iš enciklopedijos. 1903“ medžiaga pateikiama straipsnio prieduose. [Iš leidinio]

ENThe article presents the manuscript dictionary of Matas Slančiauskas "The Dictionary = From Encyclopaedia. 1903" to the public for the first time. The dictionary is stored in the department of History of Šiauliai museum "Aušra". The structure of the manuscript is discussed as well as the loanwords from various languages (Latin, Greek, German, English, French, Sanskrit) are presented. The transcription of 1910 of the dictionary with postscript to K. Barauske is compared to a dictionary of 1903. The differences of both dictionaries are emphasised. The material from manuscript of "The Dictionary = From Encyclopaedia. 1903" is presented in the annexes of the article. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Italų kilmės žodžiai (italizmai) ir jų adaptacija lietuvių kalboje : disertacija / Stefano Lanza. Kaunas, 2009. 156 p.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija / sudarė. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004. 327 p., [16] žml. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59026
Updated:
2018-12-17 13:53:02
Metrics:
Views: 53
Export: