Vietovardžiai - tikroji krašto istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietovardžiai - tikroji krašto istorija
Alternative Title:
Place-names - the real history of the land
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2004, Nr. 6, p. 11-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vietovardis; Oikonimas; Asmenvardis; Rašytiniai šaltiniai; Lingvistinis vardyno tyrimas; Kalbų interferencija.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kalbų kontaktai / Language contacts; Lingvistinis vardyno tyrimas; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas -- Čekiškės parapijos vietovardžiai, užrašyti Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčios krikštų, užsakų, santuokų, mirimų metrikuose ir kituose dokumentuose nuo XVIII amžiaus pradžios iki XX amžiaus vidurio. Darbo tikslas -- tirti minėtus vietovardžius, aptarti lingvistiniu požiūriu, nustatyti, kokios kalbos veikė lietuvių gyvenamųjų vietų vardyną, remiantis tautos istorine, kultūrine ir konfesine raida, nustatyti vietovardžių skirtingo užrašymo priežastis. Darbe taikomi struktūrinės, statistinės, istorinės aprašomosios sociolingvistinės analizės metodai. Straipsnyje teigiama, kad Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčios archyvo 26 metrikų ir vienoje Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomoje knygoje užrašyti 123 skirtingi Čekiškės parapijos oikonimai. Visi 1737--1949 m. užrašyti oikonimai buvo identifikuoti. Prieinama prie išvados, kad bažnytiniai metrikai nėra vien konfesinės knygos. Tai ir istorijos, ir kalbos, ir tautos raidos pažinimo šaltinis. Knygose užrašytais vietovardžiais užfiksuoti autentiški gyvosios kalbos faktai.

ENThe subject of the study is the place-names of the parish of Čekiškė, recorded in the metrics of christenings, banns, matrimonies and deaths and other documents of the Church of the Holy Trinity of Čekiškė from the beginning of the 18th to the middle of the 20th century. The study aims at examining the said place-names, discuss them in linguistic terms, identify the languages, which influenced the Lithuanian settlements’ onomastics and, referring to the historical, cultural and confessional development of the nation, establish the reasons for different recording of place-names. The study employs the methods of structured, statistical and historical descriptive sociolinguistic analysis. The article states that 123 different oikonyms, denoting the parish of Čekiškė are recorded in 26 metrics of the archive of the Church of the Holy Trinity of Čekiškė an in one book, stored at the Lithuanian State History Archive. All the oikonyms, recorded in 1737 – 1949 were identified. The conclusion is drawn that church metrics are not solely confessional books, but also a source for cognition of history, language and development of the nation. The place-names, recorded in the books register the authentic facts of the live language.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16119
Updated:
2018-12-20 23:01:55
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: