Morphosyntactic and semantic analysis of futurity

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Morphosyntactic and semantic analysis of futurity
In the Book:
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama gretinamoji anglų ir lietuvių kalbų veiksmažodžių opozicija, susieta su sistemine ateities laikų raiškos specifika, verčiant iš vienos kalbos į kitą. Ateities laiko raiška šiose kalbose yra morfologiškai ir semantiškai užkoduota veiksmažodžių formose. Anglų lingvistinėje literatūroje būsimasis laikas aiškinamas kaip nuosaka. Tad, verčiant iš anglų į lietuvių kalbą, daugeliu atvejų, gramatinė laiko rodiklių reikšmė viena pati nelemia ateities laiko interpretacijos sakinyje. Anglų kalboje gramatiniai laikai atitinka veiksmažodžio formą ir laiko sąvoką, bet neturi morfologinio žymėjimo būsimajam laikui. Tačiau yra keletas būdų būsimajam laikui išreikšti. Sakinio predikacijoje užkoduota ateities laiko reikšmė gramatiškai ir semantiškai nurodo būsimąjį laiką, nes gramatinio laiko rodikliai būdingi tik veiksmažodžiui. Būsimasis laikas anglų kalboje reiškiamas modaliniais ar pusiau pagalbiniais veiksmažodžiais, esamojo laiko formomis, liepiamosios ir tariamosios nuosakų formomis. Lietuvių kalboje būsimuoju laiku pasakomi tik ateityje numatomi ir dėl to ne tokie realūs veiksmai, tad, verčiant iš anglų į lietuvių kalbą, būsimasis laikas turi daug modalinių atspalvių. Kartais, verčiant iš anglų į lietuvių kalbą, būsimojo laiko formos modalinėmis reikšmėmis artimos liepiamajai ar tariamajai nuosakai ir tada, kai vartojamos perkeltine prasme. Tačiau lietuvių kalboje modalinė sistema yra atskira nuo būsimojo laiko formų. Verčiant ateities turinį į lietuvių kalbą kartais veikiamosios anglų kalbos konstrukcijos pereina į neveikiamosios rūšies konstrukcijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Veiksmažodžių laikai; Ggrammar; Verbs; Tenses.

ENThis article performs a comparative analysis of the opposition of English and Lithuanian verb constructions relating to the specifics of systematically expressing time (tenses) when translating from one language to the other. In these languages the future tense is expressed by morphologically and semantically encoded verb forms. In English linguistic literature, the future tense is described as a mood. Thus, when translating from English into Lithuanian, in many instances it is not the meaning of the grammatical tense marker alone that determines whether the future tense is to be used in the Lithuanian sentence. In English, the grammatical tenses match the verb form and the concept of time, but there is no inherent morphological inflection in English verbs for the future tense. In English, the future tense is sometimes expressed through modal or semi-auxiliary verbs, sometimes by using a present tense form of the verb, sometimes through imperative or conditional mood forms. In Lithuanian, the future tense is used only to speak about things that may happen in the future and which are therefore somewhat hypothetical. Thus, when translating from English into Lithuanian, the future tense has many modal nuances. Sometimes when translating from English into Lithuanian the future tense forms have modal values that are proximate to the imperative or conditional mood, as happens when they are used figuratively. However, in Lithuanian verbs the modal system is separate from the future tense forms. When translating English future tense constructions into Lithuanian, sometimes active voice constructions in English need to be converted into passive voice constructions in Lithuanian.

ISBN:
9789955181712
Related Publications:
  • Gramatinių kategorijų tyrimai / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė (red.). Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2004. 191 p.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8733
Updated:
2013-04-28 16:49:31
Metrics:
Views: 31
Export: