Dėl tarptautinių žodžių semantinių pokyčių administracinėje kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl tarptautinių žodžių semantinių pokyčių administracinėje kalboje
Alternative Title:
On the semantic variation of international words in the language of management
In the Book:
Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas / redakcinė kolegija: Gintautas Akelaitis ... [et al.]. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. P. 123-133
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTLietuvos politinių gyvenimo pokyčiai paveikė ir administracinę kalbą ir jos funkcinį stilių – administracinį stilių. Ypač pagausėjo tarptautinių žodžių, kaip ir apskritai skolinių. Tarptautinių žodžių vartosenai, jų semantiniams pokyčiams administracinėje kalboje turi įtakos ir interlingvistiniai veiksniai – Europos kalbos. Pastaruoju metu ypač ryškus anglų kalbos poveikis, ji laikoma prestižine. Straipsnyje nagrinėjama tarptautinių žodžių balansuoti, balansavimas; konstruoti, konstravimas, startas, startinis, -ė, startuoti, startavimas; formatas; dimensija; aktualus, -i; motyvuoti, motyvuotas, -a, ir jų analogų anglų kalboje semantika, vertinama šių žodžių vartosena administracinėje kalboje lietuvių kalbos normų atžvilgiu. Daromos tokios išvados: 1) ryški anglų kalbos įtaka administracinės kalbos leksikai, ypač jos semantiniams pokyčiams; 2) tarptautiniams žodžiams suteikiama naujų, lietuvių kalbai nebūdingų reikšmių, dažnai paremtų atitinkamų anglų kalboje vartojamų žodžių reikšmėmis; 3) verčiant nesigilinama į visas anglų kalboje vartojamų tarptautinių žodžių reikšmes, t.y. jie paprasčiausiai neišverčiami į lietuvių kalbą; dažniausiai remiamasi tik tuo, kad vienas ar kitas tarptautinis žodis įtrauktas į „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“, į „Tarptautinių žodžių žodyną“; 4) menkėja polinkis ieškoti tarptautiniams žodžiams lietuviškų atitikmenų; vartojant tarptautinius žodžius naujomis reikšmėmis, stumiama iš vartosenos lietuviški žodžiai, dažnai pažeidžiamos administracinėje kalboje vartojamos leksikos normos.Reikšminiai žodžiai: Administracinė kalba; Tarptautiniai žodžiai; Language of management; International words.

ENChanges in political life of Lithuania have affected Lithuanian administrative language and its functional (administrative) style. It absorbed more international and loan words. The use of the international words and their semantic changes in the administrative language greatly depend on inter-linguistic factors – European languages. Recently, it experiences the influence of English which is held as prestige language. The article analyses the semantics of such international words as construct/construction (Lith. konstruoti, konstravimas), start (Lith. startas, startinis(-ė), startuoti, startavimas), format (Lith. formatas), dimension (Lith. dimensija), actual (Lith. aktualus(-i)), motivate/motivated (Lith. motyvuoti, motyvuotas (-a)), and their analogues in English language, and evaluates their use in the administrative language of Lithuania in regards to general Lithuanian norms. The author makes the following conclusions: 1) the influence of English language on Lithuania administrative language is significant, especially on its semantic changes; 2) the international words gain new meanings, uncommon to Lithuanian language, often based on their English equivalents; 3) translators do not go deeper into meanings of internationally used English words and simply leave them untranslated based on the argument that one or another word is added to the Dictionary of Contemporary Lithuanian or the Dictionary of International Words; and 4) willingness to look for Lithuanian equivalents to the international words is being reduced, international words with new meanings are pushing Lithuanian words away often violating lexical norms of Lithuanian administrative language.

ISBN:
9955190434
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6568
Updated:
2023-09-01 17:52:22
Metrics:
Views: 49    Downloads: 6
Export: