Lietuvių pavardžių skiemens struktūra (statistinis tyrimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių pavardžių skiemens struktūra (statistinis tyrimas)
Alternative Title:
  • Syllable Structure of Lithuanian Surnames (statistical analysis)
  • Syllable structure of Lithuanian surnames (statistical analysis)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 28-34
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology.
Summary / Abstract:

LTTikrinių žodžių skiemens struktūra sinchroniniu požiūriu iki šiol nėra tirta. Tokiai analizei pasirinktos lietuvių pavardės, norint išsiaiškinti pavardžių skiemens apibendrintus struktūrinius tipus, nustatyti bendruosius lietuvių pavardžių skiemens struktūros dėsningumus. Pasinaudota dvitomiu „Lietuvių pavardžių žodynu“ (1985, 1989), iš kurio 45 961 pavardė užfiksuota indekse. Nustatytos pavardžių fonologinio skiemens ribos bei jau įprastais simboliais užrašyta kiekvieno skiemens struktūra. Ištirti 14 5954 fonologiniai skiemenys, kuriuose aptikti 28 apibendrinti skiemens struktūriniai tipai. Naudotasi A. Girdenio sukurta originalia kompiuterine programa SKIEMUO.PAS. Ja apdoroti visi skiemens apibendrintų struktūrinių tipų statistikos parametrai, gautieji rezultatai pateikti lentelėse. Ištyrus lietuvių pavardžių skiemens struktūrą, daromos tokios išvados: 1) dažniausi pavardžių apibendrinti skiemens struktūriniai tipai – CV ir CVC (75% skiemenų); 2) pavardėse vyrauja atvirieji skiemenys (73% skiemenų); 3) ir uždarųjų, ir atvirųjų skiemenų grupėse dominuoja pridengtieji skiemenys (sudaro 97,49% visų pavardžių skiemenų); 4) pavardėms būdingi asimetriški skiemenys; 5) vidutinis pavardės ilgis – 3,18 skiemens; 6) apibendrinta pavardžių skiemens struktūra patvirtina pasaulyje žinomą universaliją: CVC skiemens struktūrinis tipas retesnis už paprastesnį CV, o VC – už CV. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skiemuo; Fonologinis skiemuo; Fonotaktika; Inicialė; Finalė; Struktūriniai tipai; Syllables; Phonological syllables; Phonotactics; Initial; Final; Structural types.

ENIn the article an attempt is made to discuss structural types of the syllables of Lithuanian surnames and to determine the general regularities of the surname syllable phonotactics. In total, 145,954 phonological surname syllables have been examined. The analysis revealed 28 generalised syllable structures. The experiment has been carried out using the original software programme SKIEMUO.PAS. (the programming language Turbo Pascal. 7), developed by Girdenis. The programme was used to statistically process surname syllables in order to determine the number of structural types of the syllables and their productivity. The results obtained can be summarised as follows: • Average length of the Lithuanian surname is 3.18 syllables; • Dominant structural types of the surname syllables are CV (42%) and CVC (33%); • In surnames, open syllables prevail (73% of all syllables); The generalised structure of the Lithuanian surname syllables confirms the universality known in the world of linguistics: the CVC structural type is rare that that of CV, can VC is less frequent that CV. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4379
Updated:
2020-07-30 17:42:20
Metrics:
Views: 45    Downloads: 2
Export: