Dėl akcentinės lietuvių kalbos vardažodžių priesagų galios.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl akcentinės lietuvių kalbos vardažodžių priesagų galios
Alternative Title:
On the accentual value of Lithuanian nominal suffixes
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 1, p. 17-29
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama palyginti esamas akcentines vardažodžių priesagų klasifikacijas, taip pat kiek kitaip pažvelgti į akcentinę priesagų, kaip darybos priemonių, galią, į tyrimo objektą įtraukti kol kas nuošaly paliktus atvejus, kurių analizė padėtų plėsti afiksų klasifikacijos schemą. Priesagos, straipsnio autoriaus nuomone, skirstytinos į stiprinančiąsias ir silpninančiąsias pagal jų poveikį vedinių kamienams. Stiprinančiosios priesagos yra tos, kurias pridėję gauname stipriojo kamieno vedinius, o silpninančiosios yra tos, kurias pridėję gauname silpnojo kamieno vedinius. Kadangi visos vardažodžių priesagos lemia vedinių kirčiavimą, galima manyti, kad visos jos yra dominacinės (veikliosios).Vardažodžių priesagų skirstymą į stiprinančiąsias ir silpninančiąsias labiau tiktų grįsti akcentiniu jų poveikiu ne pamatinių žodžių, o vedinių kamienams. Silpninančiosios priesagos gali būti ne tik silpnosios, bet ir stipriosios. Apibūdinant stipriąsias priesagas ne visada pakanka pasakyti, kurios jų yra akūtinės (tvirtapradės), kurios − neakūtinės (netvirtapradės). Jeigu į priesagą įeina dviejų skiemenų pagrindo garsai, derėtų nurodyti ir kirčio vietą. Ne vienu atveju akcentinės priesagų savybės yra sąlyginės (aptariant jų vedinius reikia pridėti papildomų taisyklių ar bent išvardyti idiomatizuotus pavyzdžius). Didelė dalis priesagų yra nesąlyginių (jų vedinių kirčiavimas nesaistomas su kokiomis nors sąlygomis).Reikšminiai žodžiai: Akcentinė galia; Vardažodinė priesaga; Pamatinis žodis; Vedinys; Kirtis; Accentual value; Nominal suffix; Base word; Derivative; Stress.

ENThis paper presents some remarks on the definition of accentual value of Lithuanian nominal suffixes. All of these suffixes determine the accentuation of derivatives and, therefore, these morphemes can be considered as dominant. It is argued in this paper that the classification of nominal suffixes into strengthening and weakening ones should be based on the effect these suffixes make on the stems of the derivatives rather than on the stems of the base words. One should note that the weakening suffixes can be not only weak, but also strong in some cases. The description of strong suffixes should not be limited to indicating whether they are acute or non-acute. If the vocal phonemes of the suffix belong to two syllables, the place of the stress also has to be taken into account. In a number of cases the accentual properties of suffixes are conditional (i.e. when the derivatives of these suffixes are described, additional rules have to be provided or at least the irregular items have to be listed). On the other hand, one should note that the majority of suffixes are unconditional (the accentuation of their derivatives is not related to certain conditions). [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13093
Updated:
2018-12-17 12:11:10
Metrics:
Views: 44    Downloads: 8
Export: