Kontekstų tipai ir sąveika (Danutės Kalinauskaitės "Niekada nežinai")

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontekstų tipai ir sąveika (Danutės Kalinauskaitės "Niekada nežinai")
Alternative Title:
Types of Contexts and their Interaction (based on "You Never Know" by Danutė Kalinauskaitė)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 1, p. 91-97
Summary / Abstract:

LTKontekstas yra tekstą - sakytinį arba rašytinį kūrinį - supanti aplinka. Kontekstas paaiškina analizuojamų vienetų (žodžių, žodžių junginių, sakinių, frazių, didesnių ištraukų) reikšmę, kuri neprieštarauja visai teksto prasmei. Vieno kriterijaus, pagal kurį būtų galima suskirstyti kontekstus, nerandama. Straipsnyje aptariami įvairūs kontekstų tipai (minima per dvidešimt kontekstus apibrėžiančių terminų), kurie skiriami atsižvelgiant į kurį nors konteksto požymį. Padaryta išvada, kad kontekstų tipų skaičius nėra baigtinis, jis gali būti ir yra pildomas įvairių tyrėjų. Grožinių kūrinių kontekstų skyrimas arba neskyrimas priklauso ne tik nuo analizuojamo teksto, bet ir nuo adresato / skaitytojo, gebančio iškoduoti ne tik eksplicitinius, bet ir implicitinius teksto ženklus. Aptarus, kokie kontekstai supa Danutės Kalinauskaitės apsakymus (Niekada nežinai, 2008), padaryta išvada, kad jos kūriniai implikuoja keletą kontekstų, ryškiausi yra socialinis, filosofinis, psichologinis, religinis, istorinis kontekstai, ypač atsikleidžiantys situacijos konteksto fone. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tekstas; Kontekstas; Kontekstų tipai; Text; Context; Types of contexts.

ENThe context is the ambience which surrounds written or oral text. The analyzed units (words, word collocations, sentences, phrases, larger extracts) transpire in the text at the same time not contradicting to the whole meaning of the text. It is impossible to find a general criterion according to which it would be possible to distinguish all contexts. Various contexts are discussed in the present paper (over twenty terms which describe the context are mentioned). They are named according to some definite features. The conclusion is drawn that the number of context types is not finite: it may be and is being increased by various researchers. Distinguishing or not-distinguishing of the fiction contexts depends not only on the text under analysis but also on the addressee / reader who is capable to decode both explicit and implicit signs of the text. After the analysis of the contexts which surround the stories (a book You Never Know by Danutė Kalinauskaitė), the conclusion is drawn that D. Kalinauskaitė's writings imply several contexts. The most prominent are social, philosophical, psychological, historic, and religious which reveal themselves in the backgrounds of context of situation. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19409
Updated:
2018-12-17 12:25:59
Metrics:
Views: 86    Downloads: 25
Export: