Pagrindinių darybos būdų skyrimo klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagrindinių darybos būdų skyrimo klausimu
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 83-89
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama lietuvių kalbos darybos būdų klasifikacijos problema. Straipsnio autoriaus nuomone, lietuvių kalbos žodžių darybos sistemoje funkcionuojančių pagrindinių darybos būdų samprata tradiciškai gerokai supaprastinta. Toks paprastinimas neatskleidžia darybos opozicijos struktūrinių elementų skirtingų tipų vaidmens darybos procese, tų elementų tarpusavio santykių, net nuklystama į klasifikaciją ne vienu pagrindu. Straipsnyje siūloma klasifikacijos procedūra yra paremta pagrindiniais mokslinės klasifikacijos principais, kurie išdėstyti tarptautiniame terminologijos standarte "Terminology Work – Principles and methods" (ISO 704:2000 (E)). Pagal šią metodologiją empiriškai nustatomi darybos sistemoje esantys skirtingi opozicijų tipai ir klasifikuojami požymiai, sudarantys opozicijas. Remiantis šiais požymiais nustatoma sąvokų santykių sistema ir sudaroma lietuvių kalbos pagrindinių darybos būdų schema. Iš požymių diagramos ir sąvokų schemos matyti, kad santykiai tarp pagrindinių darybos būdų yra kur kas sudėtingesni negu lig šiolei manyta, ir kad geriau bandyti sukurti ne apibendrintą ir abstrakčią klasifikaciją, o išskirti individualius požymius, kurie sudaro darybos opozicijas ir klasifikuoti darybos tipus pagal kiekvieną atskirą požymį. Tad į klausimą, kiek lietuvių kalboje darybos būdų, straipsnio autoriaus nuomone, galimi net keli atsakymai: pagal darybos pamatą – darybos būdai vieni, pagal darybos formantą – kiti, pagal darybos rezultatą – treti.Reikšminiai žodžiai: Darybos sistema; Darybos priemonės; Darybos opozicija; Klasifikacija; Lithuanian; Derivational system; Derivation devices; Derivational opposition; Classification; Darinys, darybos būdas, darybos opozicija, darybos formantas, darybos pamatas.

ENThis article deals with problems of the classification of derivational devices in Lithuanian. The classifying procedure proposed here is based on the general principles of scientific classification laid down in the international standard "Terminology Work - Principles and methods" (ISO 704:2000(E)). In accordance with this methodology, the different types of oppositions occurring in the derivational system are empirically established, and the features underlying the oppositions are classified. On the basis of these features a system of notional relationships is established and a schema is drawn of the main derivational devices of Lithuanian. The feature diagram and the notional schema show that the relationships between the main derivational devices are considerably more complex than hitherto assumed, and that rather than attempting one general and abstract classification one should set apart the individual features underlying derivational oppositions and classify derivational types according to each separate feature. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3333
Updated:
2018-12-17 11:37:27
Metrics:
Views: 45    Downloads: 13
Export: